Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "twisted" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verdraaid" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Twisted

[Gedraaid]
/twɪstɪd/

adjective

1. Having an intended meaning altered or misrepresented

 • "Many of the facts seemed twisted out of any semblance to reality"
 • "A perverted translation of the poem"
  synonym:
 • distorted
 • ,
 • misrepresented
 • ,
 • perverted
 • ,
 • twisted

1. Een beoogde betekenis hebben gewijzigd of verkeerd voorgesteld

 • "Veel van de feiten leken verdraaid uit elke schijn van realiteit"
 • "Een perverse vertaling van het gedicht"
  synoniem:
 • vervormd
 • ,
 • verkeerd voorgesteld
 • ,
 • pervers
 • ,
 • verdraaid

Examples of using

No matter how carefully you choose your words, they'll always end up being twisted by others.
Het maakt niet uit hoe zorgvuldig u uw woorden kiest, ze zullen altijd door anderen worden verdraaid.
Tom twisted the truth.
Tom verdraaide de waarheid.
Would God, I were the tender apple blossom, That floats and falls from off the twisted bough, To lie and faint within your silken bosom, Within your silken bosom as that does now.
Zou God, ik was de tedere appelbloesem, die drijft en valt van de verdraaide tak, om te liegen en te flauwvallen in je zijden boezem, in je zijden boezem zoals dat nu doet.