Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "twig" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "twig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Twig

[Twig]
/twɪg/

noun

1. A small branch or division of a branch (especially a terminal division)

 • Usually applied to branches of the current or preceding year
  synonym:
 • branchlet
 • ,
 • twig
 • ,
 • sprig

1. Een kleine tak of afdeling van een tak ( vooral een terminalverdeling )

 • Meestal toegepast op filialen van het lopende of voorgaande jaar
  synoniem:
 • takje

verb

1. Branch out in a twiglike manner

 • "The lightning bolt twigged in several directions"
  synonym:
 • twig

1. Vertak op een twijgachtige manier

 • "De bliksemschicht draaide in verschillende richtingen"
  synoniem:
 • takje

2. Understand, usually after some initial difficulty

 • "She didn't know what her classmates were plotting but finally caught on"
  synonym:
 • catch on
 • ,
 • get wise
 • ,
 • get onto
 • ,
 • tumble
 • ,
 • latch on
 • ,
 • cotton on
 • ,
 • twig
 • ,
 • get it

2. Begrijpen, meestal na een aanvankelijke moeilijkheid

 • "Ze wist niet wat haar klasgenoten aan het beramen waren, maar sloeg uiteindelijk aan"
  synoniem:
 • vangen
 • ,
 • wijs worden
 • ,
 • ga verder
 • ,
 • tuimelen
 • ,
 • vergrendeling aan
 • ,
 • katoen op
 • ,
 • takje
 • ,
 • krijg het