Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "turnover" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "omzet" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Turnover

[Omzet]
/tərnoʊvər/

noun

1. The ratio of the number of workers that had to be replaced in a given time period to the average number of workers

  synonym:
 • employee turnover
 • ,
 • turnover rate
 • ,
 • turnover

1. De verhouding tussen het aantal werknemers dat in een bepaalde periode moest worden vervangen en het gemiddelde aantal werknemers

  synoniem:
 • personeelsverloop
 • ,
 • omloopsnelheid
 • ,
 • omzet

2. A dish made by folding a piece of pastry over a filling

  synonym:
 • turnover

2. Een schaal gemaakt door een stuk gebak over een vulling te vouwen

  synoniem:
 • omzet

3. The volume measured in dollars

 • "The store's dollar volume continues to rise"
  synonym:
 • dollar volume
 • ,
 • turnover

3. Het volume gemeten in dollars

 • "Het dollarvolume van de winkel blijft stijgen"
  synoniem:
 • dollar volume
 • ,
 • omzet

4. The act of upsetting something

 • "He was badly bruised by the upset of his sled at a high speed"
  synonym:
 • upset
 • ,
 • overturn
 • ,
 • turnover

4. De daad van iets van streek maken

 • "Hij was ernstig gekneusd door de overstuur van zijn slee met hoge snelheid"
  synoniem:
 • overstuur
 • ,
 • ommekeer
 • ,
 • omzet