Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "truthful" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "waarheidsgetrouw" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Truthful

[Waarheidsgetrouw]
/truθfəl/

adjective

1. Expressing or given to expressing the truth

 • "A true statement"
 • "Gave truthful testimony"
 • "A truthful person"
  synonym:
 • truthful
 • ,
 • true

1. De waarheid uitdrukken of eraan geven

 • "Een echte verklaring"
 • "Gaf een waarheidsgetrouw getuigenis"
 • "Een waarheidsgetrouw persoon"
  synoniem:
 • waarheidsgetrouw
 • ,
 • waar

2. Conforming to truth

 • "I wouldn't have told you this if it weren't so"
 • "A truthful statement"
  synonym:
 • truthful

2. Conformeren aan de waarheid

 • "Ik zou je dit niet hebben verteld als dat niet zo was"
 • "Een waarheidsgetrouwe verklaring"
  synoniem:
 • waarheidsgetrouw

Examples of using

To be absolutely truthful, you suck at football.
Om absoluut eerlijk te zijn, ben je slecht in voetbal.
Peter is a truthful man.
Peter is een waarheidsgetrouwe man.
A truthful politician? Pull the other one!
Een waarheidsgetrouwe politicus? Trek de andere!