Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trunk" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "trunk" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Trunk

[Koffer]
/trəŋk/

noun

1. The main stem of a tree

 • Usually covered with bark
 • The bole is usually the part that is commercially useful for lumber
  synonym:
 • trunk
 • ,
 • tree trunk
 • ,
 • bole

1. De hoofdstam van een boom

 • Meestal bedekt met schors
 • De bole is meestal het deel dat commercieel nuttig is voor hout
  synoniem:
 • kofferbak
 • ,
 • boomstam
 • ,
 • bole

2. Luggage consisting of a large strong case used when traveling or for storage

  synonym:
 • trunk

2. Bagage bestaande uit een grote sterke koffer die wordt gebruikt tijdens het reizen of voor opslag

  synoniem:
 • kofferbak

3. The body excluding the head and neck and limbs

 • "They moved their arms and legs and bodies"
  synonym:
 • torso
 • ,
 • trunk
 • ,
 • body

3. Het lichaam exclusief hoofd en nek en ledematen

 • "Ze bewogen hun armen en benen en lichamen"
  synoniem:
 • torso
 • ,
 • kofferbak
 • ,
 • lichaam

4. Compartment in an automobile that carries luggage or shopping or tools

 • "He put his golf bag in the trunk"
  synonym:
 • luggage compartment
 • ,
 • automobile trunk
 • ,
 • trunk

4. Compartiment in een auto met bagage of boodschappen of gereedschap

 • "Hij stopte zijn golftas in de kofferbak"
  synoniem:
 • bagageruimte
 • ,
 • kofferbak

5. A long flexible snout as of an elephant

  synonym:
 • proboscis
 • ,
 • trunk

5. Een lange flexibele snuit van een olifant

  synoniem:
 • slurf
 • ,
 • kofferbak

Examples of using

The unicorn ran at the tree with all his might and penetrated the trunk so deeply with his horn, that he couldn't pull it out and was thus stuck.
De eenhoorn rende uit alle macht naar de boom en drong zo diep met zijn hoorn door de stam dat hij hem er niet uit kon trekken en zo vastzat.
Have you packed your trunk yet?
Heb je je koffer al ingepakt?
Shoulder joins arm and trunk.
Schouder verbindt arm en romp.