Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trumpet" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "trompet" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Trumpet

[Trompet]
/trəmpət/

noun

1. A brass musical instrument with a brilliant tone

 • Has a narrow tube and a flared bell and is played by means of valves
  synonym:
 • cornet
 • ,
 • horn
 • ,
 • trumpet
 • ,
 • trump

1. Een koper muziekinstrument met een schitterende toon

 • Heeft een smalle buis en een uitlopende bel en wordt gespeeld door middel van kleppen
  synoniem:
 • cornet
 • ,
 • hoorn
 • ,
 • trompet
 • ,
 • troef

verb

1. Proclaim on, or as if on, a trumpet

 • "Liberals like to trumpet their opposition to the death penalty"
  synonym:
 • trumpet

1. Verkondig op, of alsof het op een bazuin staat

 • "Liberalen willen hun verzet tegen de doodstraf uitbuiten"
  synoniem:
 • trompet

2. Play or blow on the trumpet

  synonym:
 • trumpet

2. Speel of blaas op de trompet

  synoniem:
 • trompet

3. Utter in trumpet-like sounds

 • "Elephants are trumpeting"
  synonym:
 • trumpet

3. Volslagen trompetachtige geluiden

 • "Olifanten trompetteren"
  synoniem:
 • trompet

Examples of using

Tom wants to learn how to play the trumpet.
Tom wil leren trompet spelen.
I play trumpet in the school band.
Ik speel trompet in de schoolband.
Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward.
Daarom, als u uw aalmoezen doet, laat dan geen bazuin voor u klinken, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, opdat zij de heerlijkheid van mensen mogen hebben. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun beloning.