Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trained" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "getraind" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Trained

[Opgeleid]
/trend/

adjective

1. Shaped or conditioned or disciplined by training

 • Often used as a combining form
 • "A trained mind"
 • "Trained pigeons"
 • "Well-trained servants"
  synonym:
 • trained

1. Gevormd of geconditioneerd of gedisciplineerd door training

 • Vaak gebruikt als een combinatievorm
 • "Een getrainde geest"
 • "Getrainde duiven"
 • "Goed opgeleide bedienden"
  synoniem:
 • getraind

Examples of using

I did what I was trained to do.
Ik heb gedaan waarvoor ik was opgeleid.
He trained very hard.
Hij trainde heel hard.
The researchers trained monkeys to play a video game.
De onderzoekers trainden apen om een videogame te spelen.