Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "topology" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "topologie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Topology

[Topologie]
/təpɔləʤi/

noun

1. Topographic study of a given place (especially the history of the place as indicated by its topography)

 • "Greenland's topology has been shaped by the glaciers of the ice age"
  synonym:
 • topology

1. Topografische studie van een bepaalde plaats ( vooral de geschiedenis van de plaats zoals aangegeven door de topografie )

 • "De topologie van groenland is gevormd door de gletsjers van de ijstijd"
  synoniem:
 • topologie

2. The study of anatomy based on regions or divisions of the body and emphasizing the relations between various structures (muscles and nerves and arteries etc.) in that region

  synonym:
 • regional anatomy
 • ,
 • topographic anatomy
 • ,
 • topology

2. De studie van anatomie op basis van regio's of delen van het lichaam en met nadruk op de relaties tussen verschillende structuren ( spieren en zenuwen en slagaders enz. ) in die regio

  synoniem:
 • regionale anatomie
 • ,
 • topografische anatomie
 • ,
 • topologie

3. The branch of pure mathematics that deals only with the properties of a figure x that hold for every figure into which x can be transformed with a one-to-one correspondence that is continuous in both directions

  synonym:
 • topology
 • ,
 • analysis situs

3. De tak van pure wiskunde die zich alleen bezighoudt met de eigenschappen van een figuur x die geldt voor elke figuur waarin x kan worden getransformeerd met een één-op-één correspondentie die continu is in beide richtingen

  synoniem:
 • topologie
 • ,
 • analyse situs

4. The configuration of a communication network

  synonym:
 • topology
 • ,
 • network topology

4. De configuratie van een communicatienetwerk

  synoniem:
 • topologie
 • ,
 • netwerktopologie