Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tired" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vermoeid" in het Nederlands

EnglishDutch

Tired

[Moe]
/taɪərd/

adjective

1. Depleted of strength or energy

 • "Tired mothers with crying babies"
 • "Too tired to eat"
  synonym:
 • tired

1. Uitgeput van kracht of energie

 • "Vermoeide moeders met huilende baby's"
 • "Te moe om te eten"
  synoniem:
 • moe

2. Repeated too often

 • Overfamiliar through overuse
 • "Bromidic sermons"
 • "His remarks were trite and commonplace"
 • "Hackneyed phrases"
 • "A stock answer"
 • "Repeating threadbare jokes"
 • "Parroting some timeworn axiom"
 • "The trite metaphor `hard as nails'"
  synonym:
 • banal
 • ,
 • commonplace
 • ,
 • hackneyed
 • ,
 • old-hat
 • ,
 • shopworn
 • ,
 • stock(a)
 • ,
 • threadbare
 • ,
 • timeworn
 • ,
 • tired
 • ,
 • trite
 • ,
 • well-worn

2. Te vaak herhaald

 • Bekend door overmatig gebruik
 • "Bromidische preken"
 • "Zijn opmerkingen waren afgezaagd en alledaags"
 • "Afgewezen zinnen"
 • "Een voorraadantwoord"
 • "Herhalende versleten grappen"
 • "Een versleten axioma aan het naaien"
 • "De afgezaagde metafoor" keihard'"
  synoniem:
 • banaal
 • ,
 • gemeengoed
 • ,
 • afgezaagd
 • ,
 • oude hoed
 • ,
 • versleten
 • ,
 • voorraad ( a )
 • ,
 • moe

Examples of using

Are you feeling tired?
Voel je je moe?
I'm sick and tired of kids who think they're tough by bullying other kids around in the playground, and who then act all innocent when they're with their parents.
Ik ben moe van kinderen die denken dat ze stoer zijn door andere kinderen in de speeltuin te pesten en die zich dan onschuldig gedragen als ze bij hun ouders zijn.
I was tired, so I went to bed early.
Ik was moe, dus ging ik vroeg naar bed.