Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tip" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "tip" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Tip

[Tip]
/tɪp/

noun

1. The extreme end of something

 • Especially something pointed
  synonym:
 • tip

1. Het extreme einde van iets

 • Vooral iets wees
  synoniem:
 • tip

2. A relatively small amount of money given for services rendered (as by a waiter)

  synonym:
 • gratuity
 • ,
 • tip
 • ,
 • pourboire
 • ,
 • baksheesh
 • ,
 • bakshish
 • ,
 • bakshis
 • ,
 • backsheesh

2. Een relatief klein bedrag dat wordt gegeven voor diensten verleend ( als door een ober )

  synoniem:
 • fooi
 • ,
 • tip
 • ,
 • pourboire
 • ,
 • baksheesh
 • ,
 • bakshish
 • ,
 • bakshis
 • ,
 • backsheesh

3. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

3. Een indicatie van mogelijke kans

 • "Hij kreeg een fooi op de aandelenmarkt"
 • "Een goede voorsprong voor een baan"
  synoniem:
 • tip
 • ,
 • leiden
 • ,
 • sturen
 • ,
 • vertrouwelijke informatie
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

4. A v shape

 • "The cannibal's teeth were filed to sharp points"
  synonym:
 • point
 • ,
 • tip
 • ,
 • peak

4. Een v-vorm

 • "De tanden van de kannibaal zijn op scherpe punten gearchiveerd"
  synoniem:
 • punt
 • ,
 • tip
 • ,
 • piek

5. The top or extreme point of something (usually a mountain or hill)

 • "The view from the peak was magnificent"
 • "They clambered to the tip of monadnock"
 • "The region is a few molecules wide at the summit"
  synonym:
 • peak
 • ,
 • crown
 • ,
 • crest
 • ,
 • top
 • ,
 • tip
 • ,
 • summit

5. Het bovenste of uiterste punt van iets ( meestal een berg of heuvel )

 • "Het uitzicht vanaf de top was prachtig"
 • "Ze klauterden naar de punt van monadnock"
 • "De regio is een paar moleculen breed op de top"
  synoniem:
 • piek
 • ,
 • kroon
 • ,
 • top
 • ,
 • tip

verb

1. Cause to tilt

 • "Tip the screen upward"
  synonym:
 • tip

1. Oorzaak tot kantelen

 • "Steek het scherm omhoog"
  synoniem:
 • tip

2. Mark with a tip

 • "Tip the arrow with the small stone"
  synonym:
 • tip

2. Markeer met een punt

 • "Tip de pijl met de kleine steen"
  synoniem:
 • tip

3. Give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the compensation agreed on

 • "Remember to tip the waiter"
 • "Fee the steward"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • fee
 • ,
 • bung

3. Geef een fooi of fooi aan in ruil voor een dienst, buiten de overeengekomen vergoeding

 • "Onthoud dat je de ober een fooi geeft"
 • "Voed de rentmeester"
  synoniem:
 • tip
 • ,
 • vergoeding
 • ,
 • bung

4. Cause to topple or tumble by pushing

  synonym:
 • topple
 • ,
 • tumble
 • ,
 • tip

4. Oorzaak omvallen of tuimelen door te duwen

  synoniem:
 • omverwerpen
 • ,
 • tuimelen
 • ,
 • tip

5. To incline or bend from a vertical position

 • "She leaned over the banister"
  synonym:
 • lean
 • ,
 • tilt
 • ,
 • tip
 • ,
 • slant
 • ,
 • angle

5. Om vanuit een verticale positie te hellen of te buigen

 • "Ze boog zich over de trapleuning"
  synoniem:
 • mager
 • ,
 • kantelen
 • ,
 • tip
 • ,
 • schuin
 • ,
 • hoek

6. Walk on one's toes

  synonym:
 • tiptoe
 • ,
 • tip
 • ,
 • tippytoe

6. Loop op je tenen

  synoniem:
 • tenen
 • ,
 • tip
 • ,
 • tippytoe

7. Strike lightly

 • "He tapped me on the shoulder"
  synonym:
 • tap
 • ,
 • tip

7. Licht slaan

 • "Hij tikte me op mijn schouder"
  synoniem:
 • tikken
 • ,
 • tip

8. Give insider information or advise to

 • "He tipped off the police about the terrorist plot"
  synonym:
 • tip off
 • ,
 • tip

8. Insiderinformatie geven of adviseren om

 • "Hij heeft de politie getipt over het terroristische complot"
  synoniem:
 • tip

9. Remove the tip from

 • "Tip artichokes"
  synonym:
 • tip

9. Verwijder de punt

 • "Tip artisjokken"
  synoniem:
 • tip

Examples of using

I have a tip that will make every cake successful.
Ik heb een tip die elke cake succesvol zal maken.
His name is on the tip of my tongue.
Zijn naam staat op het puntje van mijn tong.
Thanks for the tip.
Bedankt voor de tip.