Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tiller" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "tiller" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Tiller

[Tiller]
/tɪlər/

noun

1. A shoot that sprouts from the base of a grass

  synonym:
 • tiller

1. Een scheut die uit de basis van een gras ontspruit

  synoniem:
 • helmstok

2. Someone who tills land (prepares the soil for the planting of crops)

  synonym:
 • tiller

2. Iemand die land bewerkt ( bereidt de grond voor op het planten van gewassen )

  synoniem:
 • helmstok

3. Lever used to turn the rudder on a boat

  synonym:
 • tiller

3. Hendel gebruikt om het roer op een boot te draaien

  synoniem:
 • helmstok

4. A farm implement used to break up the surface of the soil (for aeration and weed control and conservation of moisture)

  synonym:
 • cultivator
 • ,
 • tiller

4. Een landbouwwerktuig dat wordt gebruikt om het bodemoppervlak te breken ( voor beluchting en onkruidbestrijding en behoud van vocht )

  synoniem:
 • cultivator
 • ,
 • helmstok

verb

1. Grow shoots in the form of stools or tillers

  synonym:
 • stool
 • ,
 • tiller

1. Kweekscheuten in de vorm van ontlasting of helmstokers

  synoniem:
 • ontlasting
 • ,
 • helmstok