Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thud" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "thud" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Thud

[Thud]
/θəd/

noun

1. A heavy dull sound (as made by impact of heavy objects)

  synonym:
 • thump
 • ,
 • thumping
 • ,
 • clump
 • ,
 • clunk
 • ,
 • thud

1. Een zwaar dof geluid ( gemaakt door impact van zware objecten )

  synoniem:
 • dreun
 • ,
 • bonzen
 • ,
 • klonter
 • ,
 • clunk
 • ,
 • thud

verb

1. Make a dull sound

 • "The knocker thudded against the front door"
  synonym:
 • thud
 • ,
 • thump

1. Maak een saai geluid

 • "De klopper bonkte tegen de voordeur"
  synoniem:
 • thud
 • ,
 • dreun

2. Strike with a dull sound

 • "Bullets were thudding against the wall"
  synonym:
 • thud

2. Slag met een dof geluid

 • "Kogels bonzen tegen de muur"
  synoniem:
 • thud

3. Make a noise typical of an engine lacking lubricants

  synonym:
 • crump
 • ,
 • thud
 • ,
 • scrunch

3. Een geluid maken dat typisch is voor een motor zonder smeermiddelen

  synoniem:
 • crump
 • ,
 • thud
 • ,
 • knarsen

Examples of using

I thought I heard a thud.
Ik dacht dat ik een dreun hoorde.
The demon lord finally lost conciousness and fell to the floor with a thud.
De demonenheer verloor uiteindelijk bewustzijn en viel met een dreun op de grond.
I thought I heard a thud.
Ik dacht dat ik een dreun hoorde.