Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thrice" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "driemaal" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Thrice

[Driemaal]
/θraɪs/

adverb

1. Three times

  • "I called you thrice last night"
    synonym:
  • thrice

1. Drie keer

  • "Ik heb je gisteravond driemaal gebeld"
    synoniem:
  • driemaal

Examples of using

If I were you, I wouldn't think twice — but thrice.
Als ik jou was, zou ik niet twee keer — denken, maar driemaal.
If he does that again, let the punishment be harsher, and in addition, let penance be imposed on him, but if he does that thrice, let him be executed.
Als hij dat nog een keer doet, laat de straf dan zwaarder zijn en laat hem bovendien boete worden opgelegd, maar als hij dat driemaal doet, laat hem dan worden geëxecuteerd.
Are you making fun of me or what? That's thrice now that I've told you to stop talking and to pay attention to the class.
Hou je me voor de gek of niet? Dat is driemaal nu ik je heb gezegd te stoppen met praten en aandacht te besteden aan de klas.