Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "threadbare" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "threadbare" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Threadbare

[Threadbare]
/θrɛdbɛr/

adjective

1. Repeated too often

 • Overfamiliar through overuse
 • "Bromidic sermons"
 • "His remarks were trite and commonplace"
 • "Hackneyed phrases"
 • "A stock answer"
 • "Repeating threadbare jokes"
 • "Parroting some timeworn axiom"
 • "The trite metaphor `hard as nails'"
  synonym:
 • banal
 • ,
 • commonplace
 • ,
 • hackneyed
 • ,
 • old-hat
 • ,
 • shopworn
 • ,
 • stock(a)
 • ,
 • threadbare
 • ,
 • timeworn
 • ,
 • tired
 • ,
 • trite
 • ,
 • well-worn

1. Te vaak herhaald

 • Bekend door overmatig gebruik
 • "Bromidische preken"
 • "Zijn opmerkingen waren afgezaagd en alledaags"
 • "Afgewezen zinnen"
 • "Een voorraadantwoord"
 • "Herhalende versleten grappen"
 • "Een versleten axioma aan het naaien"
 • "De afgezaagde metafoor" keihard'"
  synoniem:
 • banaal
 • ,
 • gemeengoed
 • ,
 • afgezaagd
 • ,
 • oude hoed
 • ,
 • versleten
 • ,
 • voorraad ( a )
 • ,
 • moe

2. Having the nap worn away so that the threads show through

 • "Threadbare rugs"
  synonym:
 • threadbare

2. Het dutje laten versleten zodat de draden zichtbaar zijn

 • "Threadbare tapijten"
  synoniem:
 • versleten