Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tendency" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "neiging" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Tendency

[Tendens]
/tɛndənsi/

noun

1. An attitude of mind especially one that favors one alternative over others

 • "He had an inclination to give up too easily"
 • "A tendency to be too strict"
  synonym:
 • inclination
 • ,
 • disposition
 • ,
 • tendency

1. Een houding van geest, vooral een die het ene alternatief verkiest boven het andere

 • "Hij had de neiging om te gemakkelijk op te geven"
 • "Een neiging om te streng te zijn"
  synoniem:
 • helling
 • ,
 • beschikking
 • ,
 • neiging

2. An inclination to do something

 • "He felt leanings toward frivolity"
  synonym:
 • leaning
 • ,
 • propensity
 • ,
 • tendency

2. Een neiging om iets te doen

 • "Hij voelde neigingen naar lichtzinnigheid"
  synoniem:
 • leunend
 • ,
 • neiging

3. A characteristic likelihood of or natural disposition toward a certain condition or character or effect

 • "The alkaline inclination of the local waters"
 • "Fabric with a tendency to shrink"
  synonym:
 • tendency
 • ,
 • inclination

3. Een karakteristieke waarschijnlijkheid van of natuurlijke aanleg voor een bepaalde aandoening of karakter of effect

 • "De alkalische helling van de lokale wateren"
 • "Stof met de neiging om te krimpen"
  synoniem:
 • neiging
 • ,
 • helling

4. A general direction in which something tends to move

 • "The shoreward tendency of the current"
 • "The trend of the stock market"
  synonym:
 • tendency
 • ,
 • trend

4. Een algemene richting waarin iets de neiging heeft te bewegen

 • "De kustwaartse tendens van de stroom"
 • "De trend van de aandelenmarkt"
  synoniem:
 • neiging
 • ,
 • trend

Examples of using

You've got to fight that tendency of yours.
Je moet die neiging van jou bestrijden.
Tom has a tendency to exaggerate.
Tom heeft de neiging te overdrijven.
The human tendency to regard little things as important has produced very many great things.
De menselijke neiging om kleine dingen als belangrijk te beschouwen, heeft heel veel geweldige dingen opgeleverd.