Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "temperamental" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "temperamentvol" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Temperamental

[Temperamentvol]
/tɛmprəmɛntəl/

adjective

1. Relating to or caused by temperament

 • "Temperamental indifference to neatness"
 • "Temperamental peculiarities"
  synonym:
 • temperamental

1. Gerelateerd aan of veroorzaakt door temperament

 • "Temperamentvolle onverschilligheid voor netheid"
 • "Temperamentvolle bijzonderheden"
  synoniem:
 • temperamentvol

2. Subject to sharply varying moods

 • "A temperamental opera singer"
  synonym:
 • moody
 • ,
 • temperamental

2. Onderhevig aan sterk variërende stemmingen

 • "Een temperamentvolle operazanger"
  synoniem:
 • humeurig
 • ,
 • temperamentvol

3. Likely to perform unpredictably

 • "Erratic winds are the bane of a sailor"
 • "A temperamental motor
 • Sometimes it would start and sometimes it wouldn't"
 • "That beautiful but temperamental instrument the flute"- osbert lancaster
  synonym:
 • erratic
 • ,
 • temperamental

3. Waarschijnlijk onvoorspelbaar

 • "Grillige winden zijn de vloek van een zeeman"
 • "Een temperamentvolle motor
 • Soms begon het en soms niet"
 • "Dat mooie maar temperamentvolle instrument de fluit" - osbert lancaster
  synoniem:
 • grillig
 • ,
 • temperamentvol