Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tartar" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "tartaar" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Tartar

[Tartaar]
/tɑrtər/

noun

1. A salt used especially in baking powder

  synonym:
 • cream of tartar
 • ,
 • tartar
 • ,
 • potassium bitartrate
 • ,
 • potassium hydrogen tartrate

1. Een zout dat vooral wordt gebruikt in bakpoeder

  synoniem:
 • crème van tandsteen
 • ,
 • tandsteen
 • ,
 • kaliumbitartraat
 • ,
 • kaliumwaterstoftartraat

2. A fiercely vigilant and unpleasant woman

  synonym:
 • dragon
 • ,
 • tartar

2. Een fel waakzame en onaangename vrouw

  synoniem:
 • draak
 • ,
 • tandsteen

3. A member of the mongolian people of central asia who invaded russia in the 13th century

  synonym:
 • Tatar
 • ,
 • Tartar
 • ,
 • Mongol Tatar

3. Een lid van het mongoolse volk van centraal-azië dat rusland binnenviel in de 13e eeuw

  synoniem:
 • Tatar
 • ,
 • Tartaar
 • ,
 • Mongoolse Tatar

4. An incrustation that forms on the teeth and gums

  synonym:
 • tartar
 • ,
 • calculus
 • ,
 • tophus

4. Een bezwering die zich vormt op de tanden en tandvlees

  synoniem:
 • tandsteen
 • ,
 • calculus
 • ,
 • torphus

Examples of using

The tartar has to be removed.
De tandsteen moet worden verwijderd.