Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swim" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "zwemmen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Swim

[Zwem]
/swɪm/

noun

1. The act of swimming

 • "It was the swimming they enjoyed most": "they took a short swim in the pool"
  synonym:
 • swimming
 • ,
 • swim

1. Zwemmen

 • "Het was het zwemmen waar ze het meest van genoten": "ze hebben een korte duik genomen in het zwembad"
  synoniem:
 • zwemmen

verb

1. Travel through water

 • "We had to swim for 20 minutes to reach the shore"
 • "A big fish was swimming in the tank"
  synonym:
 • swim

1. Reis door water

 • "We moesten 20 minuten zwemmen om de kust te bereiken"
 • "Een grote vis zwom in de tank"
  synoniem:
 • zwemmen

2. Be afloat either on or below a liquid surface and not sink to the bottom

  synonym:
 • float
 • ,
 • swim

2. Drijven op of onder een vloeibaar oppervlak en zinken niet naar de bodem

  synoniem:
 • drijven
 • ,
 • zwemmen

3. Be dizzy or giddy

 • "My brain is swimming after the bottle of champagne"
  synonym:
 • swim

3. Duizelig of duizelig zijn

 • "Mijn brein zwemt na de fles champagne"
  synoniem:
 • zwemmen

4. Be covered with or submerged in a liquid

 • "The meat was swimming in a fatty gravy"
  synonym:
 • swim
 • ,
 • drown

4. Bedekt zijn met of ondergedompeld zijn in een vloeistof

 • "Het vlees zwom in een vette jus"
  synoniem:
 • zwemmen
 • ,
 • verdrinken

5. Move as if gliding through water

 • "This snake swims through the soil where it lives"
  synonym:
 • swim

5. Beweeg alsof u door water glijdt

 • "Deze slang zwemt door de grond waar hij woont"
  synoniem:
 • zwemmen

Examples of using

I like to swim in salt water.
Ik zwem graag in zout water.
Can he swim? Sure! Tom was the best swimmer of our class, and knowing him I don't think he lost a bit of his skill.
Kan hij zwemmen? Zeker! Tom was de beste zwemmer van onze klas en omdat ik hem kende, denk ik niet dat hij een beetje van zijn vaardigheid verloor.
Tom was a little surprised by how well Mary could swim.
Tom was een beetje verrast door hoe goed Mary kon zwemmen.