Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sweat" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "zweet" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Sweat

[Zweet]
/swɛt/

noun

1. Salty fluid secreted by sweat glands

 • "Sweat poured off his brow"
  synonym:
 • perspiration
 • ,
 • sweat
 • ,
 • sudor

1. Zout vocht uitgescheiden door zweetklieren

 • "Zweet stroomde van zijn voorhoofd"
  synoniem:
 • transpiratie
 • ,
 • zweet
 • ,
 • sudor

2. Agitation resulting from active worry

 • "Don't get in a stew"
 • "He's in a sweat about exams"
  synonym:
 • fret
 • ,
 • stew
 • ,
 • sweat
 • ,
 • lather
 • ,
 • swither

2. Agitatie als gevolg van actieve zorgen

 • "Ga niet in een stoofpot"
 • "Hij is in het zweet over examens"
  synoniem:
 • fret
 • ,
 • stoofpot
 • ,
 • zweet
 • ,
 • schuim
 • ,
 • zwierf

3. Condensation of moisture on a cold surface

 • "The cold glasses were streaked with sweat"
  synonym:
 • sweat

3. Condensatie van vocht op een koud oppervlak

 • "De koude bril was bezweet"
  synoniem:
 • zweet

4. Use of physical or mental energy

 • Hard work
 • "He got an a for effort"
 • "They managed only with great exertion"
  synonym:
 • effort
 • ,
 • elbow grease
 • ,
 • exertion
 • ,
 • travail
 • ,
 • sweat

4. Gebruik van fysieke of mentale energie

 • Hard werken
 • "Hij heeft een a voor inspanning"
 • "Ze slaagden er alleen in met grote inspanning"
  synoniem:
 • inspanning
 • ,
 • elleboogvet
 • ,
 • travail
 • ,
 • zweet

verb

1. Excrete perspiration through the pores in the skin

 • "Exercise makes one sweat"
  synonym:
 • sweat
 • ,
 • sudate
 • ,
 • perspire

1. Uitwerpselen transpiratie door de poriën in de huid

 • "Oefening doet zweet"
  synoniem:
 • zweet
 • ,
 • sudate
 • ,
 • transpireren

Examples of using

He wiped the sweat from his forehead.
Hij veegde het zweet van zijn voorhoofd.
My hands began to sweat.
Mijn handen begonnen te zweten.
I sweat everyday.
Ik zweet elke dag.