Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suspect" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verdachte" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Suspect

[Verdachte]
/səspɛkt/

noun

1. Someone who is under suspicion

  synonym:
 • suspect

1. Iemand die verdacht wordt

  synoniem:
 • verdachte

2. A person or institution against whom an action is brought in a court of law

 • The person being sued or accused
  synonym:
 • defendant
 • ,
 • suspect

2. Een persoon of instelling tegen wie een vordering is ingesteld bij de rechtbank

 • De persoon die wordt aangeklaagd of beschuldigd
  synoniem:
 • beklaagde
 • ,
 • verdachte

verb

1. Imagine to be the case or true or probable

 • "I suspect he is a fugitive"
 • "I surmised that the butler did it"
  synonym:
 • suspect
 • ,
 • surmise

1. Stel je voor dat het het geval of waar of waarschijnlijk is

 • "Ik vermoed dat hij voortvluchtig is"
 • "Ik vermoedde dat de butler het deed"
  synoniem:
 • verdachte
 • ,
 • vermoeden

2. Regard as untrustworthy

 • Regard with suspicion
 • Have no faith or confidence in
  synonym:
 • distrust
 • ,
 • mistrust
 • ,
 • suspect

2. Beschouwen als onbetrouwbaar

 • Respect met argwaan
 • Geen vertrouwen of vertrouwen hebben
  synoniem:
 • wantrouwen
 • ,
 • verdachte

3. Hold in suspicion

 • Believe to be guilty
 • "The u.s. suspected bin laden as the mastermind behind the terrorist attacks"
  synonym:
 • suspect

3. Verdacht houden

 • Schuldig zijn
 • "De vs vermoedden bin laden als het brein achter de terroristische aanslagen"
  synoniem:
 • verdachte

adjective

1. Not as expected

 • "There was something fishy about the accident"
 • "Up to some funny business"
 • "Some definitely queer goings-on"
 • "A shady deal"
 • "Her motives were suspect"
 • "Suspicious behavior"
  synonym:
 • fishy
 • ,
 • funny
 • ,
 • shady
 • ,
 • suspect
 • ,
 • suspicious

1. Niet zoals verwacht

 • "Er was iets raars aan het ongeluk"
 • "Tot een grappige zaak"
 • "Sommige zeker rare dingen"
 • "Een louche deal"
 • "Haar motieven waren verdacht"
 • "Verdacht gedrag"
  synoniem:
 • visachtig
 • ,
 • grappig
 • ,
 • schaduwrijk
 • ,
 • verdachte
 • ,
 • verdacht

Examples of using

Maria didn’t suspect that "Tom", her pen-friend, with whom she had been corresponding for months over the Internet and whom she secretly loved, without ever having met him, was actually a super-intelligent squirrel.
Maria vermoedde niet dat "Tom", haar penvriend, met wie ze al maanden via internet correspondeerde en van wie ze in het geheim hield, zonder hem ooit te hebben ontmoet, was eigenlijk een superintelligente eekhoorn.
Any suspect case is considered a public health emergency due to the severity of this illness.
Elk verdacht geval wordt vanwege de ernst van deze ziekte als een noodsituatie voor de volksgezondheid beschouwd.
Tom doesn't suspect a thing.
Tom vermoedt niets.