Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "surrender" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "overgave" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Surrender

[Geef je over]
/sərɛndər/

noun

1. Acceptance of despair

  synonym:
 • resignation
 • ,
 • surrender

1. Aanvaarding van wanhoop

  synoniem:
 • ontslag
 • ,
 • overgave

2. A verbal act of admitting defeat

  synonym:
 • giving up
 • ,
 • yielding
 • ,
 • surrender

2. Een verbale daad van het toegeven van een nederlaag

  synoniem:
 • opgeven
 • ,
 • opleveren
 • ,
 • overgave

3. The delivery of a principal into lawful custody

  synonym:
 • surrender

3. De levering van een opdrachtgever in wettige hechtenis

  synoniem:
 • overgave

4. The act of surrendering (usually under agreed conditions)

 • "They were protected until the capitulation of the fort"
  synonym:
 • capitulation
 • ,
 • fall
 • ,
 • surrender

4. De overleveringshandeling ( gewoonlijk onder overeengekomen voorwaarden )

 • "Ze werden beschermd tot de capitulatie van het fort"
  synoniem:
 • capitulatie
 • ,
 • vallen
 • ,
 • overgave

verb

1. Give up or agree to forgo to the power or possession of another

 • "The last taleban fighters finally surrendered"
  synonym:
 • surrender
 • ,
 • give up

1. Opgeven of ermee instemmen af te zien van de macht of het bezit van een ander

 • "De laatste taleban-strijders gaven zich uiteindelijk over"
  synoniem:
 • overgave
 • ,
 • opgeven

2. Relinquish possession or control over

 • "The squatters had to surrender the building after the police moved in"
  synonym:
 • surrender
 • ,
 • cede
 • ,
 • deliver
 • ,
 • give up

2. Afstand doen van bezit of controle over

 • "De krakers moesten het gebouw overgeven nadat de politie was ingetrokken"
  synoniem:
 • overgave
 • ,
 • cede
 • ,
 • leveren
 • ,
 • opgeven

Examples of using

Johnston decided to surrender.
Johnston besloot zich over te geven.
Never give up. Never surrender.
Geef nooit op. Geef je nooit over.
When two armies oppose one another, those who can fight should fight, those who can't fight should guard, those who can't guard should flee, those who can't flee should surrender, and those who can't surrender should die.
Als twee legers tegen elkaar zijn, moeten degenen die kunnen vechten vechten, degenen die niet kunnen vechten, moeten waken, degenen die niet kunnen waken, moeten vluchten, degenen die niet kunnen vluchten, moeten zich overgeven, en degenen die zich niet kunnen overgeven, moeten sterven.