Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "surplus" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "overschot" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Surplus

[Overschot]
/sərpləs/

noun

1. A quantity much larger than is needed

  synonym:
 • excess
 • ,
 • surplus
 • ,
 • surplusage
 • ,
 • nimiety

1. Een hoeveelheid die veel groter is dan nodig is

  synoniem:
 • overschot
 • ,
 • nimiety

adjective

1. More than is needed, desired, or required

 • "Trying to lose excess weight"
 • "Found some extra change lying on the dresser"
 • "Yet another book on heraldry might be thought redundant"
 • "Skills made redundant by technological advance"
 • "Sleeping in the spare room"
 • "Supernumerary ornamentation"
 • "It was supererogatory of her to gloat"
 • "Delete superfluous (or unnecessary) words"
 • "Extra ribs as well as other supernumerary internal parts"
 • "Surplus cheese distributed to the needy"
  synonym:
 • excess
 • ,
 • extra
 • ,
 • redundant
 • ,
 • spare
 • ,
 • supererogatory
 • ,
 • superfluous
 • ,
 • supernumerary
 • ,
 • surplus

1. Meer dan nodig, gewenst of vereist is

 • "Proberen overtollig gewicht te verliezen"
 • "Vond wat extra wisselgeld op het dressoir"
 • "Nog een ander boek over heraldiek kan overbodig worden geacht"
 • "Vaardigheden die zijn overbodig gemaakt door technologische vooruitgang"
 • "Slapen in de logeerkamer"
 • "Boventallige versiering"
 • "Het was supererogatoir van haar om te glanzen"
 • "Verwijder overbodige ( of onnodige ) woorden"
 • "Extra ribben en andere boventallige interne onderdelen"
 • "Overtollige kaas uitgedeeld aan de behoeftigen"
  synoniem:
 • overschot
 • ,
 • extra
 • ,
 • overbodig
 • ,
 • reserve
 • ,
 • supererogatory
 • ,
 • boventallig

Examples of using

Part of why corn syrup is in everything is because massive corn monocultures have created a surplus that agriculture companies are scrambling to get rid of.
Een deel van de reden waarom glucosestroop in alles zit, is omdat enorme maïsmonoculturen een overschot hebben gecreëerd waar landbouwbedrijven naar op zoek zijn.