Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suggest" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "suggesteren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Suggest

[Suggestie]
/səʤɛst/

verb

1. Make a proposal, declare a plan for something

 • "The senator proposed to abolish the sales tax"
  synonym:
 • propose
 • ,
 • suggest
 • ,
 • advise

1. Doe een voorstel, verklaar ergens een plan voor

 • "De senator stelde voor de omzetbelasting af te schaffen"
  synoniem:
 • voorstellen
 • ,
 • suggereren
 • ,
 • adviseren

2. Drop a hint

 • Intimate by a hint
  synonym:
 • hint
 • ,
 • suggest

2. Laat een hint vallen

 • Intiem door een hint
  synoniem:
 • hint
 • ,
 • suggereren

3. Imply as a possibility

 • "The evidence suggests a need for more clarification"
  synonym:
 • suggest
 • ,
 • intimate

3. Impliceren als mogelijkheid

 • "Het bewijs suggereert dat er meer verduidelijking nodig is"
  synoniem:
 • suggereren
 • ,
 • intiem

4. Suggest the necessity of an intervention

 • In medicine
 • "Tetracycline is indicated in such cases"
  synonym:
 • indicate
 • ,
 • suggest

4. Suggereren de noodzaak van een interventie

 • In de geneeskunde
 • "Tetracycline is in dergelijke gevallen aangegeven"
  synoniem:
 • aangeven
 • ,
 • suggereren

5. Call to mind

 • "This remark evoked sadness"
  synonym:
 • suggest
 • ,
 • evoke
 • ,
 • paint a picture

5. Denk aan

 • "Deze opmerking riep verdriet op"
  synoniem:
 • suggereren
 • ,
 • oproepen
 • ,
 • schilder een foto

Examples of using

I'd suggest that you don't do that.
Ik stel voor dat je dat niet doet.
I suggest that you don't do that.
Ik stel voor dat je dat niet doet.
I'd never suggest that.
Ik zou dat nooit suggereren.