Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "success" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "succes" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Success

[Succes]
/səksɛs/

noun

1. An event that accomplishes its intended purpose

 • "Let's call heads a success and tails a failure"
 • "The election was a remarkable success for the whigs"
  synonym:
 • success

1. Een evenement dat het beoogde doel bereikt

 • "Laten we de hoofden een succes noemen en een mislukking staarten"
 • "De verkiezingen waren een opmerkelijk succes voor de whigs"
  synoniem:
 • succes

2. An attainment that is successful

 • "His success in the marathon was unexpected"
 • "His new play was a great success"
  synonym:
 • success

2. Een succes

 • "Zijn succes in de marathon was onverwacht"
 • "Zijn nieuwe toneelstuk was een groot succes"
  synoniem:
 • succes

3. A state of prosperity or fame

 • "He is enjoying great success"
 • "He does not consider wealth synonymous with success"
  synonym:
 • success

3. Een staat van welvaart of roem

 • "Hij geniet van groot succes"
 • "Hij beschouwt rijkdom niet synoniem met succes"
  synoniem:
 • succes

4. A person with a record of successes

 • "His son would never be the achiever that his father was"
 • "Only winners need apply"
 • "If you want to be a success you have to dress like a success"
  synonym:
 • achiever
 • ,
 • winner
 • ,
 • success
 • ,
 • succeeder

4. Een persoon met een record van successen

 • "Zijn zoon zou nooit de presteerder zijn die zijn vader was"
 • "Alleen winnaars hoeven te solliciteren"
 • "Als je een succes wilt worden, moet je je als een succes kleden"
  synoniem:
 • presteerder
 • ,
 • winnaar
 • ,
 • succes
 • ,
 • opvolger

Examples of using

She's a victim of her own success.
Ze is het slachtoffer van haar eigen succes.
He's a victim of his own success.
Hij is het slachtoffer van zijn eigen succes.
It's always good to work on a team all the members of which feel that they're making a great contribution to the success of some business.
Het is altijd goed om aan een team te werken waarvan alle leden het gevoel hebben dat ze een grote bijdrage leveren aan het succes van sommige bedrijven.