Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "substantiate" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "substantieeren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Substantiate

[Onderbouwen]
/səbstænʧiet/

verb

1. Establish or strengthen as with new evidence or facts

 • "His story confirmed my doubts"
 • "The evidence supports the defendant"
  synonym:
 • confirm
 • ,
 • corroborate
 • ,
 • sustain
 • ,
 • substantiate
 • ,
 • support
 • ,
 • affirm

1. Vaststellen of versterken zoals met nieuw bewijs of feiten

 • "Zijn verhaal bevestigde mijn twijfels"
 • "Het bewijs ondersteunt de beklaagde"
  synoniem:
 • bevestigen
 • ,
 • volhouden
 • ,
 • onderbouwen
 • ,
 • ondersteuning

2. Represent in bodily form

 • "He embodies all that is evil wrong with the system"
 • "The painting substantiates the feelings of the artist"
  synonym:
 • incarnate
 • ,
 • body forth
 • ,
 • embody
 • ,
 • substantiate

2. Vertegenwoordigen in lichamelijke vorm

 • "Hij belichaamt alles wat slecht is met het systeem"
 • "Het schilderij onderbouwt de gevoelens van de kunstenaar"
  synoniem:
 • geïncarneerd
 • ,
 • lichaam naar buiten
 • ,
 • belichamen
 • ,
 • onderbouwen

3. Make real or concrete

 • Give reality or substance to
 • "Our ideas must be substantiated into actions"
  synonym:
 • realize
 • ,
 • realise
 • ,
 • actualize
 • ,
 • actualise
 • ,
 • substantiate

3. Echt of concreet maken

 • Geef realiteit of inhoud aan
 • "Onze ideeën moeten worden onderbouwd in acties"
  synoniem:
 • realiseren
 • ,
 • actualiseren
 • ,
 • onderbouwen

4. Solidify, firm, or strengthen

 • "The president's trip will substantiate good relations with the former enemy country"
  synonym:
 • substantiate

4. Verstevigen, verstevigen of versterken

 • "De reis van de president zal goede betrekkingen met het voormalige vijandige land onderbouwen"
  synoniem:
 • onderbouwen