Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "subjective" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "subjectief" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Subjective

[Subjectief]
/səbʤɛktɪv/

adjective

1. Taking place within the mind and modified by individual bias

 • "A subjective judgment"
  synonym:
 • subjective

1. Plaatsvinden in de geest en aangepast door individuele vooringenomenheid

 • "Een subjectief oordeel"
  synoniem:
 • subjectief

2. Of a mental act performed entirely within the mind

 • "A cognition is an immanent act of mind"
  synonym:
 • immanent
 • ,
 • subjective

2. Van een mentale handeling die volledig in de geest wordt uitgevoerd

 • "Een cognitie is een immanente daad van geest"
  synoniem:
 • immanent
 • ,
 • subjectief

Examples of using

Beauty is subjective.
Schoonheid is subjectief.
The meaning of this practice was obfuscated by centuries of the practitioners' subjective interpretations.
De betekenis van deze praktijk werd verduisterd door eeuwen van subjectieve interpretaties van de beoefenaars.
His writing is very subjective.
Zijn schrijven is erg subjectief.