Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stupidity" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "domheid" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Stupidity

[Domheid]
/stupɪdɪti/

noun

1. A poor ability to understand or to profit from experience

  synonym:
 • stupidity

1. Een slecht vermogen om ervaring te begrijpen of ervan te profiteren

  synoniem:
 • domheid

2. A stupid mistake

  synonym:
 • stupidity
 • ,
 • betise
 • ,
 • folly
 • ,
 • foolishness
 • ,
 • imbecility

2. Een domme fout

  synoniem:
 • domheid
 • ,
 • betise
 • ,
 • dwaasheid
 • ,
 • imbeciliteit

Examples of using

Human's stupidity doesn't know any limits.
De domheid van de mens kent geen grenzen.
The sum of the ignorance of the Republican candidates in the primaries for the U.S. presidential election is simply mind-boggling: one is afraid that China will obtain nuclear weapons, which they have had for 100 years, and the other proposes to close the U.S. embassy in Iran, which has been closed for 100 years... Such stupidity at the head of the world's most powerful country gives one the shivers!
De som van de onwetendheid van de Republikeinse kandidaten in de voorverkiezingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is gewoon verbijsterend: men is bang dat China kernwapens zal verkrijgen, die ze al 100 jaar hebben, en de andere stelt voor om de Amerikaanse ambassade in Iran te sluiten, die al 100 jaar gesloten is... Zo'n domheid aan het hoofd van 's werelds machtigste land geeft je de rillingen!
There's no cure for stupidity.
Er is geen remedie tegen domheid.