Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stratum" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "stratum" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Stratum

[Stratum]
/strætəm/

noun

1. One of several parallel layers of material arranged one on top of another (such as a layer of tissue or cells in an organism or a layer of sedimentary rock)

  synonym:
 • stratum

1. Een van de vele parallelle materiaallagen die op een andere ( zijn gerangschikt, zoals een laag weefsel of cellen in een organisme of een laag sedimentair gesteente )

  synoniem:
 • stratum

2. People having the same social, economic, or educational status

 • "The working class"
 • "An emerging professional class"
  synonym:
 • class
 • ,
 • stratum
 • ,
 • social class
 • ,
 • socio-economic class

2. Mensen met dezelfde sociale, economische of educatieve status

 • "De arbeidersklasse"
 • "Een opkomende professionele klasse"
  synoniem:
 • klasse
 • ,
 • stratum
 • ,
 • sociale klasse
 • ,
 • sociaal-economische klasse

3. An abstract place usually conceived as having depth

 • "A good actor communicates on several levels"
 • "A simile has at least two layers of meaning"
 • "The mind functions on many strata simultaneously"
  synonym:
 • level
 • ,
 • layer
 • ,
 • stratum

3. Een abstracte plek die meestal wordt opgevat als diepte

 • "Een goede acteur communiceert op verschillende niveaus"
 • "Een vergelijking heeft ten minste twee betekenislagen"
 • "De geest functioneert tegelijkertijd op veel lagen"
  synoniem:
 • niveau
 • ,
 • laag
 • ,
 • stratum