Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "store" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "winkel" in het Nederlands

EnglishDutch

Store

[Winkel]
/stɔr/

noun

1. A mercantile establishment for the retail sale of goods or services

 • "He bought it at a shop on cape cod"
  synonym:
 • shop
 • ,
 • store

1. Een handelsvestiging voor de detailhandel in goederen of diensten

 • "Hij kocht het in een winkel op cape cod"
  synoniem:
 • winkel

2. A supply of something available for future use

 • "He brought back a large store of cuban cigars"
  synonym:
 • store
 • ,
 • stock
 • ,
 • fund

2. Een levering van iets dat beschikbaar is voor toekomstig gebruik

 • "Hij bracht een grote voorraad cubaanse sigaren terug"
  synoniem:
 • winkel
 • ,
 • voorraad
 • ,
 • fonds

3. An electronic memory device

 • "A memory and the cpu form the central part of a computer to which peripherals are attached"
  synonym:
 • memory
 • ,
 • computer memory
 • ,
 • storage
 • ,
 • computer storage
 • ,
 • store
 • ,
 • memory board

3. Een elektronisch geheugenapparaat

 • "Een geheugen en de cpu vormen het centrale deel van een computer waaraan randapparatuur is bevestigd"
  synoniem:
 • geheugen
 • ,
 • computer geheugen
 • ,
 • opslag
 • ,
 • computer opslag
 • ,
 • winkel
 • ,
 • geheugenbord

4. A depository for goods

 • "Storehouses were built close to the docks"
  synonym:
 • storehouse
 • ,
 • depot
 • ,
 • entrepot
 • ,
 • storage
 • ,
 • store

4. Een bewaarder voor goederen

 • "Storehouses werden dicht bij de dokken gebouwd"
  synoniem:
 • pakhuis
 • ,
 • depot
 • ,
 • entrepot
 • ,
 • opslag
 • ,
 • winkel

verb

1. Keep or lay aside for future use

 • "Store grain for the winter"
 • "The bear stores fat for the period of hibernation when he doesn't eat"
  synonym:
 • store
 • ,
 • hive away
 • ,
 • lay in
 • ,
 • put in
 • ,
 • salt away
 • ,
 • stack away
 • ,
 • stash away

1. Bewaren of opzij leggen voor toekomstig gebruik

 • "Berg graan voor de winter"
 • "De beer slaat vet op voor de periode van winterslaap als hij niet eet"
  synoniem:
 • winkel
 • ,
 • bijenkorf weg
 • ,
 • lag in
 • ,
 • erin gestopt
 • ,
 • zout weg
 • ,
 • stapel weg
 • ,
 • stash weg

2. Find a place for and put away for storage

 • "Where should we stow the vegetables?"
 • "I couldn't store all the books in the attic so i sold some"
  synonym:
 • store

2. Zoek een plek voor en berg op voor opslag

 • "Waar moeten we de groenten opbergen?"
 • "Ik kon niet alle boeken op zolder bewaren, dus ik heb er een paar verkocht"
  synoniem:
 • winkel

Examples of using

As soon as you round the corner, you'll see the store.
Zodra je de hoek om bent, zie je de winkel.
Tom stopped at a convenience store to get a drink.
Tom stopte bij een supermarkt om wat te drinken.
I have a few purchases to make in this store.
Ik moet een paar aankopen doen in deze winkel.