Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stopper" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "stopper" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Stopper

[Stopper]
/stɑpər/

noun

1. An act so striking or impressive that the show must be delayed until the audience quiets down

  synonym:
 • show-stopper
 • ,
 • showstopper
 • ,
 • stopper

1. Een act die zo opvallend of indrukwekkend is dat de show moet worden uitgesteld totdat het publiek tot rust komt

  synoniem:
 • show stopper
 • ,
 • showstopper
 • ,
 • stopper

2. A remark to which there is no polite conversational reply

  synonym:
 • conversation stopper
 • ,
 • stopper

2. Een opmerking waarop geen beleefd gespreksantwoord is

  synoniem:
 • gespreksstopper
 • ,
 • stopper

3. (bridge) a playing card with a value sufficiently high to insure taking a trick in a particular suit

 • "If my partner has a spade stopper i can bid no trump"
  synonym:
 • stopper

3. ( brug ) een speelkaart met een waarde die voldoende hoog is om ervoor te zorgen dat een truc in een bepaalde kleur wordt genomen

 • "Als mijn partner een spadestopper heeft, kan ik geen troef bieden"
  synoniem:
 • stopper

4. Blockage consisting of an object designed to fill a hole tightly

  synonym:
 • plug
 • ,
 • stopper
 • ,
 • stopple

4. Verstopping bestaande uit een object dat is ontworpen om een gat stevig te vullen

  synoniem:
 • plug
 • ,
 • stopper
 • ,
 • stoppen

verb

1. Close or secure with or as if with a stopper

 • "She stoppered the wine bottle"
 • "The mothers stoppered their babies' mouths with pacifiers"
  synonym:
 • stopper
 • ,
 • stopple

1. Sluiten of beveiligen met of alsof met een stop

 • "Ze stopte de wijnfles"
 • "De moeders hielden de mond van hun baby tegen met fopspenen"
  synoniem:
 • stopper
 • ,
 • stoppen