Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stir" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "roer" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Stir

[Roer]
/stər/

noun

1. A prominent or sensational but short-lived news event

 • "He made a great splash and then disappeared"
  synonym:
 • stir
 • ,
 • splash

1. Een prominent of sensationeel maar kortstondig nieuwsevenement

 • "Hij maakte een grote plons en verdween toen"
  synoniem:
 • roeren
 • ,
 • spatten

2. Emotional agitation and excitement

  synonym:
 • stir

2. Emotionele opwinding en opwinding

  synoniem:
 • roeren

3. A rapid active commotion

  synonym:
 • bustle
 • ,
 • hustle
 • ,
 • flurry
 • ,
 • ado
 • ,
 • fuss
 • ,
 • stir

3. Een snelle actieve commotie

  synoniem:
 • drukte
 • ,
 • vlaag
 • ,
 • ado
 • ,
 • ophef
 • ,
 • roeren

verb

1. Move an implement through

 • "Stir the soup"
 • "Stir my drink"
 • "Stir the soil"
  synonym:
 • stir

1. Verplaats een implement door

 • "Roer de soep"
 • "Roer mijn drankje"
 • "Roer de grond"
  synoniem:
 • roeren

2. Move very slightly

 • "He shifted in his seat"
  synonym:
 • stir
 • ,
 • shift
 • ,
 • budge
 • ,
 • agitate

2. Heel licht bewegen

 • "Hij verschoof in zijn stoel"
  synoniem:
 • roeren
 • ,
 • shift
 • ,
 • wijken
 • ,
 • agiteren

3. Stir feelings in

 • "Stimulate my appetite"
 • "Excite the audience"
 • "Stir emotions"
  synonym:
 • stimulate
 • ,
 • excite
 • ,
 • stir

3. Roer gevoelens in

 • "Stimuleer mijn eetlust"
 • "Exciteer het publiek"
 • "Roer emoties"
  synoniem:
 • stimuleren
 • ,
 • opwinden
 • ,
 • roeren

4. Stir the feelings, emotions, or peace of

 • "These stories shook the community"
 • "The civil war shook the country"
  synonym:
 • stimulate
 • ,
 • shake
 • ,
 • shake up
 • ,
 • excite
 • ,
 • stir

4. Roer de gevoelens, emoties of rust van

 • "Deze verhalen schudden de gemeenschap"
 • "De burgeroorlog schudde het land"
  synoniem:
 • stimuleren
 • ,
 • schudden
 • ,
 • opschudden
 • ,
 • opwinden
 • ,
 • roeren

5. Affect emotionally

 • "A stirring movie"
 • "I was touched by your kind letter of sympathy"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • stir

5. Emotioneel beïnvloeden

 • "Een meeslepende film"
 • "Ik werd geraakt door uw vriendelijke sympathiebrief"
  synoniem:
 • aanraken
 • ,
 • roeren

6. Summon into action or bring into existence, often as if by magic

 • "Raise the specter of unemployment"
 • "He conjured wild birds in the air"
 • "Call down the spirits from the mountain"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • conjure
 • ,
 • conjure up
 • ,
 • invoke
 • ,
 • evoke
 • ,
 • stir
 • ,
 • call down
 • ,
 • arouse
 • ,
 • bring up
 • ,
 • put forward
 • ,
 • call forth

6. In actie komen of tot stand brengen, vaak als bij toverslag

 • "Verhogen het spookbeeld van werkloosheid"
 • "Hij toverde wilde vogels in de lucht"
 • "Roep de geesten van de berg af"
  synoniem:
 • verhogen
 • ,
 • toveren
 • ,
 • aanroepen
 • ,
 • oproepen
 • ,
 • roeren
 • ,
 • bellen
 • ,
 • wakker
 • ,
 • ter sprake brengen
 • ,
 • naar voren gebracht
 • ,
 • roep

7. To begin moving, "as the thunder started the sleeping children began to stir"

  synonym:
 • arouse
 • ,
 • stir

7. Om te beginnen met bewegen: "toen de donder begon, begonnen de slapende kinderen te roeren"

  synoniem:
 • wakker
 • ,
 • roeren

8. Mix or add by stirring

 • "Stir nuts into the dough"
  synonym:
 • stir

8. Mengen of toevoegen door roeren

 • "Roer noten in het deeg"
  synoniem:
 • roeren

Examples of using

He's here trying to stir up trouble.
Hij probeert hier problemen op te wekken.