Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stiff" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "stijf" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Stiff

[Stijf]
/stɪf/

noun

1. An ordinary man

 • "A lucky stiff"
 • "A working stiff"
  synonym:
 • stiff

1. Een gewone man

 • "Een gelukkige stijf"
 • "Een werkende stijf"
  synoniem:
 • stijf

2. The dead body of a human being

 • "The cadaver was intended for dissection"
 • "The end of the police search was the discovery of a corpse"
 • "The murderer confessed that he threw the stiff in the river"
 • "Honor comes to bless the turf that wraps their clay"
  synonym:
 • cadaver
 • ,
 • corpse
 • ,
 • stiff
 • ,
 • clay
 • ,
 • remains

2. Het dode lichaam van een mens

 • "Het kadaver was bedoeld voor ontleding"
 • "Het einde van de politie-zoektocht was de ontdekking van een lijk"
 • "De moordenaar bekende dat hij de stijf in de rivier gooide"
 • "Eer komt om de grasmat te zegenen die hun klei omhult"
  synoniem:
 • kadaver
 • ,
 • lijk
 • ,
 • stijf
 • ,
 • klei
 • ,
 • blijft

adjective

1. Not moving or operating freely

 • "A stiff hinge"
  synonym:
 • stiff

1. Niet bewegen of vrij opereren

 • "Een stijf scharnier"
  synoniem:
 • stijf

2. Powerful

 • "A stiff current"
 • "A stiff breeze"
  synonym:
 • stiff

2. Krachtig

 • "Een stijve stroom"
 • "Een stijve bries"
  synoniem:
 • stijf

3. Rigidly formal

 • "A starchy manner"
 • "The letter was stiff and formal"
 • "His prose has a buckram quality"
  synonym:
 • starchy
 • ,
 • stiff
 • ,
 • buckram

3. Strikt formeel

 • "Een zetmeelrijke manier"
 • "De brief was stijf en formeel"
 • "Zijn proza heeft een buckram-kwaliteit"
  synoniem:
 • zetmeel
 • ,
 • stijf
 • ,
 • buckram

4. Having a strong physiological or chemical effect

 • "A potent toxin"
 • "Potent liquor"
 • "A potent cup of tea", "a stiff drink"
  synonym:
 • potent
 • ,
 • strong
 • ,
 • stiff

4. Met een sterk fysiologisch of chemisch effect

 • "Een krachtig gif"
 • "Dikke drank"
 • "Een krachtig kopje thee", "een stevig drankje"
  synoniem:
 • krachtig
 • ,
 • sterk
 • ,
 • stijf

5. Marked by firm determination or resolution

 • Not shakable
 • "Firm convictions"
 • "A firm mouth"
 • "Steadfast resolve"
 • "A man of unbendable perseverence"
 • "Unwavering loyalty"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • steadfast
 • ,
 • steady
 • ,
 • stiff
 • ,
 • unbendable
 • ,
 • unfaltering
 • ,
 • unshakable
 • ,
 • unwavering

5. Gemarkeerd door vastberadenheid of resolutie

 • Niet schudbaar
 • "Vaste overtuigingen"
 • "Een stevige mond"
 • "Standvastig oplossen"
 • "Een man met een onbuigzaam doorzettingsvermogen"
 • "Onwankelbare loyaliteit"
  synoniem:
 • firma
 • ,
 • standvastig
 • ,
 • stabiel
 • ,
 • stijf
 • ,
 • onbuigzaam
 • ,
 • onwankelbaar

6. Incapable of or resistant to bending

 • "A rigid strip of metal"
 • "A table made of rigid plastic"
 • "A palace guardsman stiff as a poker"
 • "Stiff hair"
 • "A stiff neck"
  synonym:
 • rigid
 • ,
 • stiff

6. Niet in staat of bestand tegen buigen

 • "Een stijve band van metaal"
 • "Een tafel gemaakt van hard plastic"
 • "Een paleiswachter stijf als een poker"
 • "Stijf haar"
 • "Een stijve nek"
  synoniem:
 • stijf

7. Very drunk

  synonym:
 • besotted
 • ,
 • blind drunk
 • ,
 • blotto
 • ,
 • crocked
 • ,
 • cockeyed
 • ,
 • fuddled
 • ,
 • loaded
 • ,
 • pie-eyed
 • ,
 • pissed
 • ,
 • pixilated
 • ,
 • plastered
 • ,
 • slopped
 • ,
 • sloshed
 • ,
 • smashed
 • ,
 • soaked
 • ,
 • soused
 • ,
 • sozzled
 • ,
 • squiffy
 • ,
 • stiff
 • ,
 • tight
 • ,
 • wet

7. Erg dronken

  synoniem:
 • verliefd
 • ,
 • blind dronken
 • ,
 • blotto
 • ,
 • krokant
 • ,
 • eigenwijs
 • ,
 • verward
 • ,
 • geladen
 • ,
 • taartoog
 • ,
 • boos
 • ,
 • gepixeld
 • ,
 • gepleisterd
 • ,
 • gesloopt
 • ,
 • klotste
 • ,
 • vernield
 • ,
 • doordrenkt
 • ,
 • soused
 • ,
 • sozled
 • ,
 • kronkelig
 • ,
 • stijf
 • ,
 • strak
 • ,
 • nat

adverb

1. Extremely

 • "Bored stiff"
 • "Frightened stiff"
  synonym:
 • stiff

1. Extreem

 • "Verveeld stijf"
 • "Bang stijf"
  synoniem:
 • stijf

2. In a stiff manner

 • "His hands lay stiffly"
  synonym:
 • stiffly
 • ,
 • stiff

2. Op een stijve manier

 • "Zijn handen lagen stijf"
  synoniem:
 • stijf

Examples of using

I walked till my legs got stiff.
Ik liep tot mijn benen stijf werden.
Shoes are stiff when they are new.
Schoenen zijn stijf als ze nieuw zijn.