Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stem" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "stem" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Stem

[Stam]
/stɛm/

noun

1. (linguistics) the form of a word after all affixes are removed

 • "Thematic vowels are part of the stem"
  synonym:
 • root
 • ,
 • root word
 • ,
 • base
 • ,
 • stem
 • ,
 • theme
 • ,
 • radical

1. ( linguïstiek ) de vorm van een woord nadat alle affixen zijn verwijderd

 • "Thematische klinkers maken deel uit van de stengel"
  synoniem:
 • wortel
 • ,
 • wortel woord
 • ,
 • basis
 • ,
 • stengel
 • ,
 • thema
 • ,
 • radicaal

2. A slender or elongated structure that supports a plant or fungus or a plant part or plant organ

  synonym:
 • stalk
 • ,
 • stem

2. Een slanke of langwerpige structuur die een plant of schimmel of een plantendeel of plantenorgaan ondersteunt

  synoniem:
 • stengel

3. Cylinder forming a long narrow part of something

  synonym:
 • shank
 • ,
 • stem

3. Cilinder die een lang smal deel van iets vormt

  synoniem:
 • schacht
 • ,
 • stengel

4. The tube of a tobacco pipe

  synonym:
 • stem

4. De buis van een tabakspijp

  synoniem:
 • stengel

5. Front part of a vessel or aircraft

 • "He pointed the bow of the boat toward the finish line"
  synonym:
 • bow
 • ,
 • fore
 • ,
 • prow
 • ,
 • stem

5. Voorste deel van een schip of vliegtuig

 • "Hij wees de boeg van de boot naar de finish"
  synoniem:
 • boog
 • ,
 • voor
 • ,
 • rondsnuffelen
 • ,
 • stengel

6. A turn made in skiing

 • The back of one ski is forced outward and the other ski is brought parallel to it
  synonym:
 • stem turn
 • ,
 • stem

6. Een bocht gemaakt in het skiën

 • De achterkant van de ene ski wordt naar buiten gedwongen en de andere ski wordt er parallel aan gebracht
  synoniem:
 • stam draaien
 • ,
 • stengel

verb

1. Grow out of, have roots in, originate in

 • "The increase in the national debt stems from the last war"
  synonym:
 • stem

1. Groeien uit, wortels hebben in, ontstaan in

 • "De stijging van de staatsschuld komt voort uit de laatste oorlog"
  synoniem:
 • stengel

2. Cause to point inward

 • "Stem your skis"
  synonym:
 • stem

2. Reden om naar binnen te wijzen

 • "Stem je ski's"
  synoniem:
 • stengel

3. Stop the flow of a liquid

 • "Staunch the blood flow"
 • "Stem the tide"
  synonym:
 • stem
 • ,
 • stanch
 • ,
 • staunch
 • ,
 • halt

3. Stop de stroom van een vloeistof

 • "Start de bloedstroom"
 • "Stem het tij"
  synoniem:
 • stengel
 • ,
 • boerderij
 • ,
 • standvastig
 • ,
 • stoppen

4. Remove the stem from

 • "For automatic natural language processing, the words must be stemmed"
  synonym:
 • stem

4. Verwijder de stengel van

 • "Voor automatische verwerking van natuurlijke taal moeten de woorden worden afgedrukt"
  synoniem:
 • stengel

Examples of using

Dwindling resources have hampered the efforts of police to stem the rise of violent crime in the city.
De afnemende middelen hebben de inspanningen van de politie belemmerd om de opkomst van geweldsmisdrijven in de stad tegen te gaan.
Can you tie a cherry stem into a knot with your tongue?
Kun je met je tong een kersenstam in een knoop leggen?