Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stake" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "inzet" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Stake

[Inzet]
/stek/

noun

1. (law) a right or legal share of something

 • A financial involvement with something
 • "They have interests all over the world"
 • "A stake in the company's future"
  synonym:
 • interest
 • ,
 • stake

1. ( wet ) een recht of juridisch aandeel van iets

 • Een financiële betrokkenheid bij iets
 • "Ze hebben belangen over de hele wereld"
 • "Een aandeel in de toekomst van het bedrijf"
  synoniem:
 • rente
 • ,
 • inzet

2. A pole or stake set up to mark something (as the start or end of a race track)

 • "A pair of posts marked the goal"
 • "The corner of the lot was indicated by a stake"
  synonym:
 • post
 • ,
 • stake

2. Een paal of paal die is opgezet om iets ( te markeren als het begin of einde van een racecircuit )

 • "Een paar berichten markeerde het doel"
 • "De hoek van de kavel werd aangegeven door een paal"
  synoniem:
 • post
 • ,
 • inzet

3. Instrument of execution consisting of a vertical post that a victim is tied to for burning

  synonym:
 • stake

3. Uitvoeringsinstrument bestaande uit een verticale paal waaraan een slachtoffer is vastgebonden voor verbranding

  synoniem:
 • inzet

4. The money risked on a gamble

  synonym:
 • stake
 • ,
 • stakes
 • ,
 • bet
 • ,
 • wager

4. Het geld riskeerde op een gok

  synoniem:
 • inzet
 • ,
 • wedden

5. A strong wooden or metal post with a point at one end so it can be driven into the ground

  synonym:
 • stake

5. Een sterke houten of metalen paal met een punt aan het ene uiteinde zodat deze in de grond kan worden gedreven

  synoniem:
 • inzet

verb

1. Put at risk

 • "I will stake my good reputation for this"
  synonym:
 • venture
 • ,
 • hazard
 • ,
 • adventure
 • ,
 • stake
 • ,
 • jeopardize

1. In gevaar brengen

 • "Ik zal hiervoor mijn goede reputatie op het spel zetten"
  synoniem:
 • onderneming
 • ,
 • gevaar
 • ,
 • avontuur
 • ,
 • inzet
 • ,
 • in gevaar brengen

2. Place a bet on

 • "Which horse are you backing?"
 • "I'm betting on the new horse"
  synonym:
 • bet on
 • ,
 • back
 • ,
 • gage
 • ,
 • stake
 • ,
 • game
 • ,
 • punt

2. Zet in

 • "Welk paard steun je?"
 • "Ik wed op het nieuwe paard"
  synoniem:
 • wedden op
 • ,
 • terug
 • ,
 • gage
 • ,
 • inzet
 • ,
 • spel
 • ,
 • punt

3. Mark with a stake

 • "Stake out the path"
  synonym:
 • stake
 • ,
 • post

3. Markeer met een paal

 • "Steek het pad uit"
  synoniem:
 • inzet
 • ,
 • post

4. Tie or fasten to a stake

 • "Stake your goat"
  synonym:
 • stake

4. Vastbinden of vastmaken aan een paal

 • "Zet je geit"
  synoniem:
 • inzet

5. Kill by piercing with a spear or sharp pole

 • "The enemies were impaled and left to die"
  synonym:
 • impale
 • ,
 • stake

5. Doden door piercing met een speer of scherpe paal

 • "De vijanden werden gespietst en achtergelaten om te sterven"
  synoniem:
 • spiet
 • ,
 • inzet

Examples of using

I won't stake my reputation on it, but I think it's a genuine alien life form.
Ik zal mijn reputatie er niet op inzetten, maar ik denk dat het een echte buitenaardse levensvorm is.
The future of our company is at stake. We have been heavily in the red for the last couple of years.
De toekomst van ons bedrijf staat op het spel. We zijn de afgelopen jaren zwaar in het rood geweest.
We have a substantial stake in the venture.
We hebben een aanzienlijk belang in de onderneming.