Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "squeak" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "piepen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Squeak

[Piep]
/skwik/

noun

1. A short high-pitched noise

 • "The squeak of shoes on powdery snow"
  synonym:
 • squeak

1. Een kort hoog geluid

 • "Het piepen van schoenen op poederachtige sneeuw"
  synoniem:
 • piepen

2. Something achieved (or escaped) by a narrow margin

  synonym:
 • close call
 • ,
 • close shave
 • ,
 • squeak
 • ,
 • squeaker
 • ,
 • narrow escape

2. Iets bereikt ( of ontsnapte ) met een kleine marge

  synoniem:
 • close call
 • ,
 • scheer
 • ,
 • piepen
 • ,
 • pieper
 • ,
 • smalle ontsnapping

verb

1. Make a high-pitched, screeching noise

 • "The door creaked when i opened it slowly"
 • "My car engine makes a whining noise"
  synonym:
 • whine
 • ,
 • squeak
 • ,
 • screech
 • ,
 • creak
 • ,
 • screak
 • ,
 • skreak

1. Maak een hoog, gierend geluid

 • "De deur kraakte toen ik hem langzaam opende"
 • "Mijn automotor maakt een zeurderig geluid"
  synoniem:
 • zeuren
 • ,
 • piepen
 • ,
 • krijsen
 • ,
 • kraken
 • ,
 • schrik
 • ,
 • skreak

Examples of using

Suddenly there was a sudden squeak somewhere. It was very sudden. Sudden... Try saying that word fifty times then using it in a sentence...
Plots klonk er ergens een plotseling piepje. Het was heel plotseling. Plotseling... Zeg dat woord vijftig keer en gebruik het dan in een zin...