Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "splinter" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "splinter" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Splinter

[Splinter]
/splɪntər/

noun

1. A small thin sharp bit or wood or glass or metal

 • "He got a splinter in his finger"
 • "It broke into slivers"
  synonym:
 • splinter
 • ,
 • sliver

1. Een klein dun scherp stuk of hout of glas of metaal

 • "Hij heeft een splinter in zijn vinger"
 • "Het brak in reepjes"
  synoniem:
 • splinter
 • ,
 • slakken

verb

1. Withdraw from an organization or communion

 • "After the break up of the soviet union, many republics broke away"
  synonym:
 • secede
 • ,
 • splinter
 • ,
 • break away

1. Zich terugtrekken uit een organisatie of gemeenschap

 • "Na het uiteenvallen van de sovjet-unie braken veel republieken af"
  synoniem:
 • secede
 • ,
 • splinter
 • ,
 • breken

2. Divide into slivers or splinters

  synonym:
 • sliver
 • ,
 • splinter

2. Verdeel in reepjes of splinters

  synoniem:
 • slakken
 • ,
 • splinter

3. Break up into splinters or slivers

 • "The wood splintered"
  synonym:
 • splinter
 • ,
 • sliver

3. Opsplitsen in splinters of reepjes

 • "Het hout versplinterde"
  synoniem:
 • splinter
 • ,
 • slakken

Examples of using

I have a splinter in the palm of my hand.
Ik heb een splinter in de palm van mijn hand.
I ran a splinter into my finger.
Ik stak een splinter in mijn vinger.