Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spite" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ondanks" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Spite

[Spite]
/spaɪt/

noun

1. Feeling a need to see others suffer

  synonym:
 • malice
 • ,
 • maliciousness
 • ,
 • spite
 • ,
 • spitefulness
 • ,
 • venom

1. De behoefte voelen om anderen te zien lijden

  synoniem:
 • boosaardigheid
 • ,
 • kwaadaardigheid
 • ,
 • ondanks
 • ,
 • hatelijkheid
 • ,
 • gif

2. Malevolence by virtue of being malicious or spiteful or nasty

  synonym:
 • cattiness
 • ,
 • bitchiness
 • ,
 • spite
 • ,
 • spitefulness
 • ,
 • nastiness

2. Kwaadwilligheid omdat ze kwaadaardig of hatelijk of gemeen is

  synoniem:
 • cattiness
 • ,
 • bitchiness
 • ,
 • ondanks
 • ,
 • hatelijkheid
 • ,
 • smerigheid

verb

1. Hurt the feelings of

 • "She hurt me when she did not include me among her guests"
 • "This remark really bruised my ego"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • wound
 • ,
 • injure
 • ,
 • bruise
 • ,
 • offend
 • ,
 • spite

1. Kwetsen de gevoelens van

 • "Ze heeft me pijn gedaan toen ze me niet onder haar gasten opnam"
 • "Deze opmerking heeft mijn ego echt gekneusd"
  synoniem:
 • pijn
 • ,
 • wond
 • ,
 • verwonden
 • ,
 • blauwe plek
 • ,
 • beledigen
 • ,
 • ondanks

Examples of using

Tom refuses to retire in spite of his age.
Tom weigert ondanks zijn leeftijd met pensioen te gaan.
He brought me a coffee, in spite of that I'd asked for a tea.
Hij bracht me koffie, ondanks dat had ik om thee gevraagd.
In spite of all his efforts, he failed the exam.
Ondanks al zijn inspanningen slaagde hij niet voor het examen.