Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sphere" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bol" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Sphere

[Bol]
/sfɪr/

noun

1. A particular environment or walk of life

 • "His social sphere is limited"
 • "It was a closed area of employment"
 • "He's out of my orbit"
  synonym:
 • sphere
 • ,
 • domain
 • ,
 • area
 • ,
 • orbit
 • ,
 • field
 • ,
 • arena

1. Een bepaalde omgeving of levenswandel

 • "Zijn sociale sfeer is beperkt"
 • "Het was een gesloten werkgebied"
 • "Hij is uit mijn baan"
  synoniem:
 • bol
 • ,
 • domein
 • ,
 • gebied
 • ,
 • baan
 • ,
 • veld
 • ,
 • arena

2. Any spherically shaped artifact

  synonym:
 • sphere

2. Elk bolvormig artefact

  synoniem:
 • bol

3. The geographical area in which one nation is very influential

  synonym:
 • sphere
 • ,
 • sphere of influence

3. Het geografische gebied waarin één natie zeer invloedrijk is

  synoniem:
 • bol
 • ,
 • invloedssfeer

4. A particular aspect of life or activity

 • "He was helpless in an important sector of his life"
  synonym:
 • sector
 • ,
 • sphere

4. Een bepaald aspect van leven of activiteit

 • "Hij was hulpeloos in een belangrijke sector van zijn leven"
  synoniem:
 • sector
 • ,
 • bol

5. A solid figure bounded by a spherical surface (including the space it encloses)

  synonym:
 • sphere

5. Een solide figuur begrensd door een bolvormig oppervlak ( inclusief de ruimte die het omsluit )

  synoniem:
 • bol

6. A three-dimensional closed surface such that every point on the surface is equidistant from the center

  synonym:
 • sphere

6. Een driedimensionaal gesloten oppervlak zodat elk punt op het oppervlak op gelijke afstand van het midden ligt

  synoniem:
 • bol

7. The apparent surface of the imaginary sphere on which celestial bodies appear to be projected

  synonym:
 • celestial sphere
 • ,
 • sphere
 • ,
 • empyrean
 • ,
 • firmament
 • ,
 • heavens
 • ,
 • vault of heaven
 • ,
 • welkin

7. Het schijnbare oppervlak van de denkbeeldige bol waarop hemellichamen lijken te worden geprojecteerd

  synoniem:
 • hemelbol
 • ,
 • bol
 • ,
 • empyrean
 • ,
 • firmament
 • ,
 • hemel
 • ,
 • gewelf van de hemel
 • ,
 • welkin

Examples of using

Many countries are having difficulties in the economic sphere.
Veel landen hebben problemen op economisch gebied.