Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sorry" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "sorry" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Sorry

[Sorry]
/sɑri/

adjective

1. Feeling or expressing regret or sorrow or a sense of loss over something done or undone

 • "Felt regretful over his vanished youth"
 • "Regretful over mistakes she had made"
 • "He felt bad about breaking the vase"
  synonym:
 • regretful
 • ,
 • sorry
 • ,
 • bad

1. Spijt of verdriet voelen of uiten of een gevoel van verlies over iets gedaan of ongedaan gemaakt

 • "Voelde zich spijt van zijn verdwenen jeugd"
 • "Spijtig over fouten die ze had gemaakt"
 • "Hij voelde zich slecht over het breken van de vaas"
  synoniem:
 • spijtig
 • ,
 • sorry
 • ,
 • slecht

2. Bad

 • Unfortunate
 • "My finances were in a deplorable state"
 • "A lamentable decision"
 • "Her clothes were in sad shape"
 • "A sorry state of affairs"
  synonym:
 • deplorable
 • ,
 • distressing
 • ,
 • lamentable
 • ,
 • pitiful
 • ,
 • sad
 • ,
 • sorry

2. Slecht

 • Jammer
 • "Mijn financiën waren in een betreurenswaardige staat"
 • "Een betreurenswaardige beslissing"
 • "Haar kleren waren in trieste vorm"
 • "Een droevige gang van zaken"
  synoniem:
 • betreurenswaardig
 • ,
 • verontrustend
 • ,
 • zielig
 • ,
 • verdrietig
 • ,
 • sorry

3. Without merit

 • "A sorry horse"
 • "A sorry excuse"
 • "A lazy no-count, good-for-nothing goldbrick"
 • "The car was a no-good piece of junk"
  synonym:
 • good-for-nothing
 • ,
 • good-for-naught
 • ,
 • meritless
 • ,
 • no-account
 • ,
 • no-count
 • ,
 • no-good
 • ,
 • sorry

3. Zonder verdienste

 • "Een sorry paard"
 • "Een sorry excuus"
 • "Een luie no-count, nietswaardige goudbak"
 • "De auto was een slecht stuk rommel"
  synoniem:
 • nergens voor
 • ,
 • voor niets
 • ,
 • ongegrond
 • ,
 • geen account
 • ,
 • niet tellen
 • ,
 • niet goed
 • ,
 • sorry

4. Causing dejection

 • "A blue day"
 • "The dark days of the war"
 • "A week of rainy depressing weather"
 • "A disconsolate winter landscape"
 • "The first dismal dispiriting days of november"
 • "A dark gloomy day"
 • "Grim rainy weather"
  synonym:
 • blue
 • ,
 • dark
 • ,
 • dingy
 • ,
 • disconsolate
 • ,
 • dismal
 • ,
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • sorry
 • ,
 • drab
 • ,
 • drear
 • ,
 • dreary

4. Neerslachtigheid veroorzaken

 • "Een blauwe dag"
 • "De donkere dagen van de oorlog"
 • "Een week van regenachtig deprimerend weer"
 • "Een troosteloos winterlandschap"
 • "De eerste sombere, ontmoedigende dagen van november"
 • "Een donkere sombere dag"
 • "Grimmig regenachtig weer"
  synoniem:
 • blauw
 • ,
 • donker
 • ,
 • groezelig
 • ,
 • troosten
 • ,
 • somber
 • ,
 • grimmig
 • ,
 • sorry
 • ,
 • drab
 • ,
 • drear

Examples of using

I'm very sorry for what I've done.
Het spijt me heel erg wat ik heb gedaan.
What are you sorry about?
Waar heb je spijt van?
I'm sorry to have caused you all this trouble.
Het spijt me dat ik u al deze problemen heb bezorgd.