Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sober" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "sober" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Sober

[Knol]
/soʊbər/

verb

1. Cause to become sober

 • "A sobering thought"
  synonym:
 • sober

1. Reden om nuchter te worden

 • "Een ontnuchterende gedachte"
  synoniem:
 • nuchter

2. Become more realistic

 • "After thinking about the potential consequences of his plan, he sobered up"
  synonym:
 • sober up
 • ,
 • sober

2. Realistischer worden

 • "Nadat hij had nagedacht over de mogelijke gevolgen van zijn plan, werd hij nuchter"
  synoniem:
 • nuchter

3. Become sober after excessive alcohol consumption

 • "Keep him in bed until he sobers up"
  synonym:
 • sober up
 • ,
 • sober

3. Nuchter worden na overmatig alcoholgebruik

 • "Houd hem in bed tot hij nuchter wordt"
  synoniem:
 • nuchter

adjective

1. Not affected by a chemical substance (especially alcohol)

  synonym:
 • sober

1. Niet aangetast door een chemische stof ( vooral alcohol )

  synoniem:
 • nuchter

2. Dignified and somber in manner or character and committed to keeping promises

 • "A grave god-fearing man"
 • "A quiet sedate nature"
 • "As sober as a judge"
 • "A solemn promise"
 • "The judge was solemn as he pronounced sentence"
  synonym:
 • grave
 • ,
 • sedate
 • ,
 • sober
 • ,
 • solemn

2. Waardig en somber van aard of karakter en toegewijd aan het nakomen van beloften

 • "Een ernstige godvrezende man"
 • "Een rustige, verdoofde natuur"
 • "Zo nuchter als een rechter"
 • "Een plechtige belofte"
 • "De rechter was plechtig toen hij zijn straf uitsprak"
  synoniem:
 • graf
 • ,
 • verdoven
 • ,
 • nuchter
 • ,
 • plechtig

3. Lacking brightness or color

 • Dull
 • "Drab faded curtains"
 • "Sober puritan grey"
 • "Children in somber brown clothes"
  synonym:
 • drab
 • ,
 • sober
 • ,
 • somber
 • ,
 • sombre

3. Gebrek aan helderheid of kleur

 • Saai
 • "Krab vervaagde gordijnen"
 • "Sober puritan grijs"
 • "Kinderen in sombere bruine kleding"
  synoniem:
 • drab
 • ,
 • nuchter
 • ,
 • somber

4. Completely lacking in playfulness

  synonym:
 • unplayful
 • ,
 • serious
 • ,
 • sober

4. Totaal gebrek aan speelsheid

  synoniem:
 • onspeels
 • ,
 • ernstig
 • ,
 • nuchter

Examples of using

I was as sober as a judge.
Ik was zo nuchter als een rechter.
I'm sober.
Ik ben nuchter.
The words of a drunk man are the thoughts of a sober man.
De woorden van een dronken man zijn de gedachten van een nuchtere man.