Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "snag" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "snag" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Snag

[Snag]
/snæg/

noun

1. A sharp protuberance

  synonym:
 • snag

1. Een scherp uitsteeksel

  synoniem:
 • snag

2. A dead tree that is still standing, usually in an undisturbed forest

 • "A snag can provide food and a habitat for insects and birds"
  synonym:
 • snag

2. Een dode boom die nog overeind staat, meestal in een ongestoord bos

 • "Een addertje onder het gras kan voedsel en een leefgebied bieden voor insecten en vogels"
  synoniem:
 • snag

3. An opening made forcibly as by pulling apart

 • "There was a rip in his pants"
 • "She had snags in her stockings"
  synonym:
 • rip
 • ,
 • rent
 • ,
 • snag
 • ,
 • split
 • ,
 • tear

3. Een opening die met geweld wordt gemaakt door uit elkaar te trekken

 • "Er zat een scheur in zijn broek"
 • "Ze had haken en ogen in haar kousen"
  synoniem:
 • rip
 • ,
 • rent
 • ,
 • snag
 • ,
 • split
 • ,
 • tear

4. An unforeseen obstacle

  synonym:
 • hang-up
 • ,
 • hitch
 • ,
 • rub
 • ,
 • snag

4. Een onvoorzien obstakel

  synoniem:
 • ophangen
 • ,
 • hitch
 • ,
 • wrijven
 • ,
 • snag

verb

1. Catch on a snag

 • "I snagged my stocking"
  synonym:
 • snag

1. Vang op een probleem

 • "Ik bleef aan mijn kous haken"
  synoniem:
 • snag

2. Get by acting quickly and smartly

 • "Snag a bargain"
  synonym:
 • snag

2. Kom door snel en slim te handelen

 • "Krijg een koopje"
  synoniem:
 • snag

3. Hew jaggedly

  synonym:
 • snag

3. Houw grillig

  synoniem:
 • snag

Examples of using

That's the snag.
Dat is het probleem.
That's the snag.
Dat is het probleem.