Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "smothering" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "smothering" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Smothering

[Verstikken]
/sməðərɪŋ/

adjective

1. Causing difficulty in breathing especially through lack of fresh air and presence of heat

 • "The choking june dust"
 • "The smothering soft voices"
 • "Smothering heat"
 • "The room was suffocating--hot and airless"
  synonym:
 • smothering
 • ,
 • suffocating
 • ,
 • suffocative

1. Ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, vooral door gebrek aan frisse lucht en aanwezigheid van warmte

 • "Het verstikkende stof van juni"
 • "De verstikkende zachte stemmen"
 • "Stikkende hitte"
 • "De kamer stikte - heet en airless"
  synoniem:
 • verstikken
 • ,
 • verstikkend

Examples of using

It was difficult to restrain myself from smothering Tom.
Het was moeilijk om mezelf ervan te weerhouden Tom te verstikken.