Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slump" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "inzakken" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Slump

[Ineenstorten]
/sləmp/

noun

1. A noticeable deterioration in performance or quality

 • "The team went into a slump"
 • "A gradual slack in output"
 • "A drop-off in attendance"
 • "A falloff in quality"
  synonym:
 • slump
 • ,
 • slack
 • ,
 • drop-off
 • ,
 • falloff
 • ,
 • falling off

1. Een merkbare verslechtering van prestaties of kwaliteit

 • "Het team ging in een dip"
 • "Een geleidelijke vertraging in de output"
 • "Een drop-off in aanwezigheid"
 • "Een afslag in kwaliteit"
  synoniem:
 • inzinking
 • ,
 • slap
 • ,
 • afzetten
 • ,
 • falloff
 • ,
 • vallen

2. A long-term economic state characterized by unemployment and low prices and low levels of trade and investment

  synonym:
 • depression
 • ,
 • slump
 • ,
 • economic crisis

2. Een economische staat op lange termijn die wordt gekenmerkt door werkloosheid en lage prijzen en lage handels- en investeringsniveaus

  synoniem:
 • depressie
 • ,
 • inzinking
 • ,
 • economische crisis

verb

1. Assume a drooping posture or carriage

  synonym:
 • slump
 • ,
 • slouch

1. Neem een hangende houding of koets aan

  synoniem:
 • inzinking
 • ,
 • slungelig

2. Fall or sink heavily

 • "He slumped onto the couch"
 • "My spirits sank"
  synonym:
 • slump
 • ,
 • slide down
 • ,
 • sink

2. Vallen of zinken zwaar

 • "Hij zakte op de bank"
 • "Mijn geest zonk"
  synoniem:
 • inzinking
 • ,
 • glijden
 • ,
 • goot

3. Fall heavily or suddenly

 • Decline markedly
 • "The real estate market fell off"
  synonym:
 • slump
 • ,
 • fall off
 • ,
 • sink

3. Zwaar of plotseling vallen

 • Aanzienlijk afnemen
 • "De vastgoedmarkt is eraf gevallen"
  synoniem:
 • inzinking
 • ,
 • vallen
 • ,
 • goot

4. Go down in value

 • "The stock market corrected"
 • "Prices slumped"
  synonym:
 • decline
 • ,
 • slump
 • ,
 • correct

4. Ga naar beneden in waarde

 • "De aandelenmarkt gecorrigeerd"
 • "Prijzen zakte in"
  synoniem:
 • daling
 • ,
 • inzinking
 • ,
 • correct

Examples of using

In the current slump, economic growth has fallen to zero percent.
In de huidige inzinking is de economische groei gedaald tot nul procent.