Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sleep" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "slaap" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Sleep

[Slaap]
/slip/

noun

1. A natural and periodic state of rest during which consciousness of the world is suspended

 • "He didn't get enough sleep last night"
 • "Calm as a child in dreamless slumber"
  synonym:
 • sleep
 • ,
 • slumber

1. Een natuurlijke en periodieke rusttoestand waarin het bewustzijn van de wereld wordt opgeschort

 • "Hij heeft gisteravond niet genoeg geslapen"
 • "Kalmeer als kind in een droomloze sluimer"
  synoniem:
 • slaap
 • ,
 • sluimer

2. A torpid state resembling deep sleep

  synonym:
 • sleep
 • ,
 • sopor

2. Een torpidische toestand die lijkt op diepe slaap

  synoniem:
 • slaap
 • ,
 • sopor

3. A period of time spent sleeping

 • "He felt better after a little sleep"
 • "There wasn't time for a nap"
  synonym:
 • sleep
 • ,
 • nap

3. Een periode van slapen

 • "Hij voelde zich beter na een beetje slapen"
 • "Er was geen tijd voor een dutje"
  synoniem:
 • slaap
 • ,
 • dutje

4. Euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb)

 • "She was laid to rest beside her husband"
 • "They had to put their family pet to sleep"
  synonym:
 • rest
 • ,
 • eternal rest
 • ,
 • sleep
 • ,
 • eternal sleep
 • ,
 • quietus

4. Eufemismen voor de dood ( gebaseerd op een analogie tussen liggen in een bed en in een graf )

 • "Ze werd naast haar man begraven"
 • "Ze moesten hun huisdier in slaap laten vallen"
  synoniem:
 • rust
 • ,
 • eeuwige rust
 • ,
 • slaap
 • ,
 • eeuwige slaap
 • ,
 • stillus

verb

1. Be asleep

  synonym:
 • sleep
 • ,
 • kip
 • ,
 • slumber
 • ,
 • log Z's
 • ,
 • catch some Z's

1. Slaap

  synoniem:
 • slaap
 • ,
 • kip
 • ,
 • sluimer
 • ,
 • log Z's
 • ,
 • vang wat Z's

2. Be able to accommodate for sleeping

 • "This tent sleeps six people"
  synonym:
 • sleep

2. Kunnen slapen

 • "Deze tent biedt plaats aan zes personen"
  synoniem:
 • slaap

Examples of using

How many hours a day do you sleep?
Hoeveel uur slaap je per dag?
Rock the baby to sleep.
Schommel de baby in slaap.
There was such a racket at my house last night, I couldn't sleep.
Er was gisteravond zo'n kabaal bij mij thuis dat ik niet kon slapen.