Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "siren" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "sirene" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Siren

[Sirene]
/saɪrən/

noun

1. A sea nymph (part woman and part bird) supposed to lure sailors to destruction on the rocks where the nymphs lived

 • "Odysseus ordered his crew to plug their ears so they would not hear the siren's fatal song"
  synonym:
 • Siren

1. Een zeenimf ( deels vrouw en deels vogel ) zou zeilers naar vernietiging moeten lokken op de rotsen waar de nimfen woonden

 • "Odysseus beval zijn bemanning hun oren te steken zodat ze het fatale lied van de sirene niet zouden horen"
  synoniem:
 • Sirene

2. A woman who is considered to be dangerously seductive

  synonym:
 • enchantress
 • ,
 • temptress
 • ,
 • siren
 • ,
 • Delilah
 • ,
 • femme fatale

2. Een vrouw die als gevaarlijk verleidelijk wordt beschouwd

  synoniem:
 • tovenares
 • ,
 • verleidster
 • ,
 • sirene
 • ,
 • Delilah
 • ,
 • femme fatale

3. A warning signal that is a loud wailing sound

  synonym:
 • siren

3. Een waarschuwingssignaal dat een luid gejammer geluid is

  synoniem:
 • sirene

4. An acoustic device producing a loud often wailing sound as a signal or warning

  synonym:
 • siren

4. Een akoestisch apparaat dat een luid, vaak jammerend geluid produceert als signaal of waarschuwing

  synoniem:
 • sirene

5. Eellike aquatic north american salamander with small forelimbs and no hind limbs

 • Have permanent external gills
  synonym:
 • siren

5. Eellike aquatische noord-amerikaanse salamander met kleine voorpoten en geen achterpoten

 • Hebben permanente externe kieuwen
  synoniem:
 • sirene