Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sing" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "zingen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Sing

[Zingen]
/sɪŋ/

verb

1. Deliver by singing

 • "Sing christmas carols"
  synonym:
 • sing

1. Bezorgen door te zingen

 • "Zing kerstliederen"
  synoniem:
 • zingen

2. Produce tones with the voice

 • "She was singing while she was cooking"
 • "My brother sings very well"
  synonym:
 • sing

2. Produceer tonen met de stem

 • "Ze zong terwijl ze aan het koken was"
 • "Mijn broer zingt heel goed"
  synoniem:
 • zingen

3. To make melodious sounds

 • "The nightingale was singing"
  synonym:
 • sing

3. Om melodieuze geluiden te maken

 • "De nachtegaal zong"
  synoniem:
 • zingen

4. Make a whining, ringing, or whistling sound

 • "The kettle was singing"
 • "The bullet sang past his ear"
  synonym:
 • whistle
 • ,
 • sing

4. Maak een zeurderig, rinkelend of fluitend geluid

 • "De ketel zong"
 • "De kogel zong langs zijn oor"
  synoniem:
 • fluitje
 • ,
 • zingen

5. Divulge confidential information or secrets

 • "Be careful--his secretary talks"
  synonym:
 • spill the beans
 • ,
 • let the cat out of the bag
 • ,
 • talk
 • ,
 • tattle
 • ,
 • blab
 • ,
 • peach
 • ,
 • babble
 • ,
 • sing
 • ,
 • babble out
 • ,
 • blab out

5. Onthul vertrouwelijke informatie of geheimen

 • "Wees voorzichtig - zijn secretaris praat"
  synoniem:
 • morsen van de bonen
 • ,
 • laat de kat uit de zak
 • ,
 • praten
 • ,
 • kletsen
 • ,
 • blab
 • ,
 • perzik
 • ,
 • brabbelen
 • ,
 • zingen
 • ,
 • babbelen
 • ,
 • blab uit

Examples of using

I don't know the introduction, but I can sing the refrain.
Ik ken de inleiding niet, maar ik kan het refrein zingen.
Tom was a little surprised by how well Mary could sing.
Tom was een beetje verrast door hoe goed Mary kon zingen.
Tom loved to sing, but nobody wanted to listen to his singing.
Tom hield van zingen, maar niemand wilde naar zijn zang luisteren.