Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shut" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "shut" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Shut

[Zwijg]
/ʃət/

verb

1. Move so that an opening or passage is obstructed

 • Make shut
 • "Close the door"
 • "Shut the window"
  synonym:
 • close
 • ,
 • shut

1. Beweeg zodat een opening of doorgang wordt belemmerd

 • Sluiten
 • "Doe de deur dicht"
 • "Sluit het raam"
  synoniem:
 • dichtbij
 • ,
 • hou je mond

2. Become closed

 • "The windows closed with a loud bang"
  synonym:
 • close
 • ,
 • shut

2. Gesloten worden

 • "De ramen zijn met een luide knal gesloten"
  synoniem:
 • dichtbij
 • ,
 • hou je mond

3. Prevent from entering

 • Shut out
 • "The trees were shutting out all sunlight"
 • "This policy excludes people who have a criminal record from entering the country"
  synonym:
 • exclude
 • ,
 • keep out
 • ,
 • shut out
 • ,
 • shut

3. Voorkomen dat u binnenkomt

 • Buitensluiten
 • "De bomen sloten al het zonlicht uit"
 • "Dit beleid sluit mensen met een strafblad uit om het land binnen te komen"
  synoniem:
 • uitsluiten
 • ,
 • buiten houden
 • ,
 • buitensluiten
 • ,
 • hou je mond

adjective

1. Not open

 • "The door slammed shut"
  synonym:
 • shut
 • ,
 • unopen
 • ,
 • closed

1. Niet open

 • "De deur sloeg dicht"
  synoniem:
 • hou je mond
 • ,
 • open
 • ,
 • gesloten

2. Used especially of mouth or eyes

 • "He sat quietly with closed eyes"
 • "His eyes were shut against the sunlight"
  synonym:
 • closed
 • ,
 • shut

2. Vooral gebruikt voor mond of ogen

 • "Hij zat stil met gesloten ogen"
 • "Zijn ogen waren gesloten tegen het zonlicht"
  synoniem:
 • gesloten
 • ,
 • hou je mond

Examples of using

This is all your fault. So, you'd better just shut up.
Dit is allemaal jouw schuld. Dus je kunt maar beter je mond houden.
Please shut the door.
Doe alsjeblieft de deur dicht.
Will you shut your mouth or not?
Wil je je mond houden of niet?