Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shortsighted" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "kortzichtig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Shortsighted

[Bijziend]
/ʃɔrtsaɪtɪd/

adjective

1. Lacking foresight or scope

 • "A short view of the problem"
 • "Shortsighted policies"
 • "Shortsighted critics derided the plan"
 • "Myopic thinking"
  synonym:
 • short
 • ,
 • shortsighted
 • ,
 • unforesightful
 • ,
 • myopic

1. Gebrek aan vooruitziende blik of reikwijdte

 • "Een kort overzicht van het probleem"
 • "Kortzichtig beleid"
 • "Kortzichtige critici bespotten het plan"
 • "Myopisch denken"
  synoniem:
 • kort
 • ,
 • bijziend
 • ,
 • vooruitziend

2. Unable to see distant objects clearly

  synonym:
 • nearsighted
 • ,
 • shortsighted
 • ,
 • myopic

2. Niet in staat om verre objecten duidelijk te zien

  synoniem:
 • bijziend

3. Not given careful consideration

 • "Ill-considered actions often result in disaster"
 • "An ill-judged attempt"
  synonym:
 • ill-considered
 • ,
 • ill-judged
 • ,
 • improvident
 • ,
 • shortsighted

3. Niet zorgvuldig overwogen

 • "Slecht overwogen acties leiden vaak tot een ramp"
 • "Een slecht beoordeelde poging"
  synoniem:
 • ondoordacht
 • ,
 • slecht beoordeeld
 • ,
 • improvisatie
 • ,
 • bijziend