Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shelf" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "plank" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Shelf

[Plank]
/ʃɛlf/

noun

1. A support that consists of a horizontal surface for holding objects

  synonym:
 • shelf

1. Een steun die bestaat uit een horizontaal oppervlak voor het vasthouden van objecten

  synoniem:
 • plank

2. A projecting ridge on a mountain or submerged under water

  synonym:
 • ledge
 • ,
 • shelf

2. Een uitstekende bergkam op een berg of ondergedompeld onder water

  synoniem:
 • richel
 • ,
 • plank

Examples of using

Can you reach the sugar on the top shelf?
Kun je de suiker op de bovenste plank bereiken?
Replace those books on the shelf when you're done with them.
Vervang die boeken op de plank als je er klaar mee bent.
The bottle is on the upper shelf.
De fles staat op de bovenste plank.