Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sheer" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "schuur" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Sheer

[Pure]
/ʃɪr/

verb

1. Turn sharply

 • Change direction abruptly
 • "The car cut to the left at the intersection"
 • "The motorbike veered to the right"
  synonym:
 • swerve
 • ,
 • sheer
 • ,
 • curve
 • ,
 • trend
 • ,
 • veer
 • ,
 • slue
 • ,
 • slew
 • ,
 • cut

1. Scherp draaien

 • Verander abrupt van richting
 • "De auto sneed op het kruispunt naar links"
 • "De motor draaide naar rechts"
  synoniem:
 • uitwijken
 • ,
 • puur
 • ,
 • curve
 • ,
 • trend
 • ,
 • peer
 • ,
 • lijm
 • ,
 • slew
 • ,
 • gesneden

2. Cause to sheer

 • "She sheered her car around the obstacle"
  synonym:
 • sheer

2. Oorzaak van pure

 • "Ze heeft haar auto om het obstakel gestuurd"
  synoniem:
 • puur

adjective

1. Complete and without restriction or qualification

 • Sometimes used informally as intensifiers
 • "Absolute freedom"
 • "An absolute dimwit"
 • "A downright lie"
 • "Out-and-out mayhem"
 • "An out-and-out lie"
 • "A rank outsider"
 • "Many right-down vices"
 • "Got the job through sheer persistence"
 • "Sheer stupidity"
  synonym:
 • absolute
 • ,
 • downright
 • ,
 • out-and-out(a)
 • ,
 • rank(a)
 • ,
 • right-down
 • ,
 • sheer(a)

1. Compleet en zonder beperking of kwalificatie

 • Soms informeel gebruikt als versterkers
 • "Absolute vrijheid"
 • "Een absolute domkop"
 • "Een regelrechte leugen"
 • "Uit-en-uit chaos"
 • "Een door en door leugen"
 • "Een buitenstaander"
 • "Veel rechtse ondeugden"
 • "Kreeg de baan door pure volharding"
 • "Pure domheid"
  synoniem:
 • absoluut
 • ,
 • ronduit
 • ,
 • out-and-out ( a )
 • ,
 • rang ( a )
 • ,
 • recht naar beneden
 • ,
 • pure ( a )

2. Not mixed with extraneous elements

 • "Plain water"
 • "Sheer wine"
 • "Not an unmixed blessing"
  synonym:
 • plain
 • ,
 • sheer
 • ,
 • unmingled
 • ,
 • unmixed

2. Niet vermengd met vreemde elementen

 • "Gewoon water"
 • "Scheerwijn"
 • "Geen ongemengde zegen"
  synoniem:
 • duidelijk
 • ,
 • puur
 • ,
 • vermengd
 • ,
 • ongemengd

3. Very steep

 • Having a prominent and almost vertical front
 • "A bluff headland"
 • "Where the bold chalk cliffs of england rise"
 • "A sheer descent of rock"
  synonym:
 • bluff
 • ,
 • bold
 • ,
 • sheer

3. Heel steil

 • Met een opvallend en bijna verticaal front
 • "Een bluf-landtong"
 • "Waar de gewaagde krijtrotsen van engeland opkomen"
 • "Een pure afdaling van rotsen"
  synoniem:
 • bluf
 • ,
 • vet
 • ,
 • puur

4. So thin as to transmit light

 • "A hat with a diaphanous veil"
 • "Filmy wings of a moth"
 • "Gauzy clouds of dandelion down"
 • "Gossamer cobwebs"
 • "Sheer silk stockings"
 • "Transparent chiffon"
 • "Vaporous silks"
  synonym:
 • diaphanous
 • ,
 • filmy
 • ,
 • gauzy
 • ,
 • gauze-like
 • ,
 • gossamer
 • ,
 • see-through
 • ,
 • sheer
 • ,
 • transparent
 • ,
 • vaporous
 • ,
 • vapourous
 • ,
 • cobwebby

4. Zo dun dat het licht doorlaat

 • "Een hoed met een doorschijnende sluier"
 • "Glanzende vleugels van een mot"
 • "Gauzy wolken van paardenbloem naar beneden"
 • "Gossamer spinnenwebben"
 • "Scheer zijden kousen"
 • "Transparante chiffon"
 • "Dampachtige zijde"
  synoniem:
 • doorschijnend
 • ,
 • filmachtig
 • ,
 • gauzy
 • ,
 • gaasachtig
 • ,
 • ragfijn
 • ,
 • doorzichtig
 • ,
 • puur
 • ,
 • transparant
 • ,
 • damp
 • ,
 • dampachtig
 • ,
 • cobwebby

adverb

1. Straight up or down without a break

  synonym:
 • sheer
 • ,
 • perpendicularly

1. Recht omhoog of omlaag zonder pauze

  synoniem:
 • puur
 • ,
 • loodrecht

2. Directly

 • "He fell sheer into the water"
  synonym:
 • sheer

2. Direct

 • "Hij viel puur in het water"
  synoniem:
 • puur

Examples of using

We survived by sheer luck.
We hebben het overleefd door puur geluk.
It is a sheer waste of time.
Het is pure tijdverspilling.